Emanuël: Algehele coördinatie wateroverlast bij NCCR

In de afgelopen dagen zijn er drie krutu’s gehouden in Brokopondo over de wateroverlast tussen het traditioneel gezag, Staatsolie en het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbestrijding (NCCR). De regering was vertegenwoordigd door districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon. Dit deelde minister  Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling mee. Zij bracht een kort verslag uit over haar bezoek aan de gemeenschappen in Brokopondo die te kampen hebben met wateroverlast. De meeste problemen waarvoor de gemeenschappen aandacht hebben gevraagd, zijn volgens Emanuël reeds in regeringsverband besproken en onder de aandacht van de betreffende ministeries gebracht.

Het doel van de krutu’s was om te geraken tot mogelijke oplossingsmodellen. De gemeenschap van Nieuw Lombe vroeg onder andere om zwemvesten, het opzetten van militaire tenten, het sturen van artsen naar gebieden bij eventuele ziekte-uitbraken, medicamenten voor getroffenen, hulp voor getraumatiseerden in het bijzonder de ouderen die getroffen zijn en het beter organiseren van de vuilophaal. Het gaat hierbij om zwerfvuil dat door het water is meegenomen.

Emanuël gaf aan dat de algehele coördinatie van het wateroverlast onder beheer is van het NCCR. Het ministerie van ROS vervult in deze een ondersteunende rol met zijn werkarmen, in deze de bestuursdiensten van de verschillende districten. “Tijdens mijn oriëntatiebezoek in het Brokopondogebied heb ik de situatie persoonlijk kunnen meemaken en gezien onder welke omstandigheden de mensen in de verschillende dorpen verkeren”, zei ze.

BEP-fractieleider Ronny Asabina zei dat hij blij is dat de minister bevestigt dat de regering niet vertegenwoordigd was tijdens de krutu’s, ondanks de understanding die hij had met de vicepresident. Hij onthulde ook dat hij uit betrouwbare bronnen informatie heeft gehad dat het NCCR geen aanspraak kan maken op de SRD 6 miljoen die op de rekening van deze instantie gestort zou worden voor de watersnood in Brokopondo. Minister Emanuël is niet ingegaan op deze opmerkingen.

Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning ging later op de avond in op deze vraag die opnieuw gesteld is door Asabina. De bewindsman merkte op dat NCCR een aanvraag indient per tranche. Het geld wordt dan overgemaakt. Tot nu toe is er wel geld overgemaakt aan NCCR, deelde Achaibersing mee.