Eis SPB nog niet ingewilligd door president

De eis voor de terugdraaiing van de ontslagresolutie van de hoofdinspecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentle, is gisteren na een gesprek met de president, vicepresident en enkele ministers niet ingewilligd. Nadat rond middernacht bleek dat partijen er nog niet uit waren werd door de president besloten, een team samen te stellen om de diverse inzichten door te nemen. Er is afgesproken het overleg in kleinere setting voort te zetten, waarbij het door de president aangewezen team de leiding heeft. Hierna volgt rapportage aan het staatshoofd. Het uitgangspunt van de regering is, dat in alle transparantie, overleg moet worden gevoerd. De president vertrok vervolgens met de ministers, waarna de bespreking in kleiner verband werd voortgezet. Eerder op de dag heeft de voorzitter van de Surinaamse Politie Bond(SPB), Milando Atompai, de aanwezigen bij de protestactie voorgehouden, dat ervoor wordt gekozen de acties op te heffen en wel vanwege strategische redenen. De bond wil geen kort geding veroordeling oplopen. Er is volgens hem een schikking voorgesteld door de rechter.
Er is toen gesteld, dat aan de hand van een technische benadering de bond de acties opheft, maar dat de bond in beraad blijft. Het beraad wordt voortgezet, omdat de bond nog in onderhandeling is met de overheid, en hij in vergadering blijft. Hierna zal het bestuur terugkomen naar de algemene leden vergadering(ALV) om de leden te informeren over het resultaat.
The post Eis SPB nog niet ingewilligd door president .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname