Eerste veiling CB-certificaten haalt SRD 100 miljoen uit roulatie

door Ivan Cairo
PARAMARIBO — De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft op donderdag de eerste veiling van het Centrale Bank Certificaat (CBC) met een looptijd van 6 maanden onder de algemene banken, niet bank-financiële instellingen en bepaalde rechtspersonen gehouden. Met deze actie is SRD 100 miljoen uit omloop gehaald. Het aangekondigde CBC-veilingvolume bedroeg SRD 550 miljoen, maar er is voor in totaal SRD 198.5 miljoen ingeschreven.
“De Bank heeft conform artikel 18 lid 2 van het CBC-veilingreglement het toegewezen bedrag vastgesteld op SRD 100 miljoen met een cut-off rate van 490,8 procent. De gewogen gemiddelde toegewezen rente bedraagt 29,5 procent”, meldt de Centrale Bank. In totaal n er 21 inschrijvingen waarvan negen zijn toegewezen.
Met de uitgifte van de CDC en termijndeposito’s streeft de CBvS ernaar de torenhoge inflatie van 60 procent significant omlaag te krijgen. Medio vorig jaar is begonnen met het uitvoeren van zogenoemde openmarktoperaties (OMO’s) waarbij commerciële banken kunnen meedoen met de veiling van termijndeposities. Met de introductie van Centrale Bank Certificaten (CBC’s) die vanaf donderdag geveild worden kunnen ook anderen dan bankinstellingen, waaronder ook de “kleine man” profiteren van deze nieuwe beleggingsvorm.

“Met dit beleid wordt een belangrijke bijdrage geleverd in het streven naar prijsstabiliteit in het land, ondanks de grote uitdagingen waar de economie voor staat”

Het doel van deze operatie is, aldus de Bank, om structurele overtollige liquiditeiten voor een langere termijn af te romen om de basisgeldhoeveelheid doelstelling voor dit jaar te realiseren. Het doel dat gerealiseerd moet worden voor de maand juni bedraagt SRD 10,1 miljard. Harry Dorinnie, directeur Monetaire- en Economische Zaken bij de CBvS, zegt dat al in 2016 de bank een poging had ondernomen om waardepapieren op de markt te brengen. Het beoogde resultaat werd echter niet bereikt omdat banken vanwege het toen gevoerde monetair-financieel beleid daar geen vertrouwen in hadden.
CBvS-governor Maurice Roemer stelt dat het nieuw monetair beleidsraamwerk van de bank een uitvloeisel is van het programma dat Suriname met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft getekend. Hij benadrukt evenwel dat niet uitsluitend vanwege het programma met het IMF het nieuwe beleidskader wordt uitgevoerd, maar omdat het een maatschappelijk nut heeft. Met dit beleid wordt een belangrijke bijdrage geleverd in het streven naar prijsstabiliteit in het land, ondanks de grote uitdagingen waar de economie voor staat.
Dorinnie voerde aan dat het monetair beleid van Suriname nu pas stroomlijnt met wat al jaren gangbaar is in de overige Caricom-landen. “Prijsstabiliteit is overal en altijd goed voor alle deelnemers in het economische verkeer en wij moeten ons inzetten om dat te bewerkstelligen”, aldus Dorinnie. De CBC’s dienen ter ondersteuning van het monetaire beleid.
Termijndeposito’s
De Bank heeft afgelopen woensdag, een termijndeposito veiling (TD) met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Op deze veiling heeft de Bank een 1-weekse, 1-maandse en 3-maandse TD-instrument geveild. Het totaalbedrag voor deze veiling bedroeg SRD 950 miljoen. De algemene banken n in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 800 miljoen voor de 1-weekse, SRD 75 miljoen voor de 1-maandse TD en SRD 75 miljoen voor de 3-maandse TD-instrumenten.
Gezien het animo van de algemene banken werd het volume van de 1-weekse TD’s verlaagd naar SRD 762,4 miljoen. Het volume van de 1-maandse en 3-maandse TD’s werd verhoogd naar respectievelijk SRD 101,1 miljoen en SRD 86,6 miljoen. De algemene banken hebben in totaal SRD 415,5 miljoen geboden voor de 1-weekse TD’s, waarbij het volledig bedrag is toegewezen.

“Volgens Roemer krijgen de Surinamers op dit moment weer meer vertrouwen in de overheid en de financiële instellingen”

Voor de 1-maandse en 3-maandse TD’s hebben de algemene banken respectievelijk SRD 101,1 miljoen en SRD 86,6 miljoen aangeboden, welke volledig is toegewezen. De gewogen gemiddelde toegewezen rente voor de 1-weekse TD’s is gestegen met 1,3 procentpunt en bedraagt 29,4 procent. De jaar op jaar inflatie per eind april 2022 bedraagt 59,8 procent en deze is voor 2022 geschat op 25,8 procent.
Door het in de markt zetten van waardepapieren, wordt volgens de CBvS een tweeledig doel gerealiseerd. Aan de ene kant neemt het aantal Surinaamse dollars dat in omloop is af en krijgen beleggers een mooie rente op het certificaat. Roemer is positief gestemd over de inzet van het nieuwe certificaat.
Volgens hem krijgen de Surinamers op dit moment weer meer vertrouwen in de overheid en de financiële instellingen. Dit in tegenstelling tot enkele jaren geleden toen de Bank in opspraak was en verscheidene toppers tot gevangenisstraffen werden veroordeeld voor hun aandeel in een reeks strafbare feiten die bij de CBvS zijn gepleegd.