DUISTERE COVID-19-STRATEGIE

In verband met de komende herfst en winter, neemt men bijvoorbeeld in Nederland al maatregelen, die betrekking hebben op een verwachtbare stijging van Covid-19-besmettingen en ziekenhuisopnames. Men weet dat wanneer het kouder wordt, het Covid-19-virus en zijn varianten, grote levensvatbaarheid hebben en het logisch is dat de besmettingen zullen toenemen. Ook het gedrag van het overgrote deel van de Nederlandse samenleving, maakt dat de overheid daar rekening houdt met een forse stijging van het aantal Covid-19-besmettingen.
Daarvoor stippelt men nu reeds een strategie van aanpak uit, om zo de zaak goed of redelijk onder controle te kunnen houden. Ook in Nederland wenst men geen situatie meer te hebben, waarbij de eerstelijnszorg moest worden afgeschaald om zich beter en intensiever te kunnen focussen op de bestrijding van Covid-19 en de daarna volgende varianten zoals Delta. Daar wordt heel nadrukkelijk gewerkt aan een goede planning om verstrekkende calamiteiten te voorkomen. Maar wat doet men hier in ons land voor wat betreft de aanpak ter voorkoming van de zoveelste golf van covid-besmettingen, ziekenhuisopnames en doden? De cijfers van de afgelopen week hebben ons wederom erop gewezen, dat Covid-19 en de varianten, nog zeer nadrukkelijk aanwezig zijn in Suriname en dat er nog steeds mensen bezwijken na besmet te zijn geraakt en dat de ziekenhuisopnames toenemen en zo ook de mensen op de Intensive Care Afdelingen. Maar vanwege het ministerie van Volksgezondheid, komt er maar heel weinig informatie naar buiten over de huidige covid-situatie. Wat we wél weten, is dat het nog steeds mogelijk is je te laten vaccineren en dat er nog een Pfizer-vaccinvoorraad is die in augustus niet meer bruikbaar zal zijn, als we die niet helemaal opmaken. Dat men thans in dit land, een houding heeft aangenomen dat vaccineren niet meer nodig is en dat Covid-19 en zijn varianten niet meer aanwezig zijn, is een totaal foute en gevaarlijke benadering van deze niet ongevaarlijke situatie. Het ministerie van Volksgezondheid heeft het er steeds weer over, dat de verantwoordelijkheid voor de Covid-19-bestrijding nu bij de gemeenschap ligt en dat men zich ter bescherming dient te conformeren aan de MoHanA-regels en dat vaccineren nog altijd de manier is om je als mens te vrijwaren van een Covid-19-besmettingen. Naar onze mening, een roekeloze en onverantwoordelijke benadering naar de gemeenschap toe. We weten allemaal, dat het binnen de zorg momenteel zeer moeilijk is en dat de financiële middelen zeer beperkt zijn, maar er moet toch wél een noodstrategie en goede planning zijn, indien de zaak weer uit de hand loopt. We beseffen allemaal dat het zeer onwenselijk is weer zeer stringente maatregelen door te voeren die de economie nog verder naar de bliksem zullen helpen, maar het is wél van belang een strategie te bepalen, die gezien de huidige omstandigheden,  nog toepasbaar is zonder de economie wederom te verlammen. De overheid heeft daarom de taak zo spoedig mogelijk met meer voorlichting te komen die betrekking zal hebben op een juiste en gedegen aanpak voor de verdere bestrijding en het onder controle houden van Covid-19 in ons land.
The post DUISTERE COVID-19-STRATEGIE .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname