Drama bij Hilkia Lobman en Nina de la Para

door Shanavon Arsomedjo
PARAMARIBO — “Nina en ik zijn het over heel veel oneens en dat zorgt voor enorme drama en hele mooie scenes”, zegt Hilkia Lobman. En dat gaan wij de komende zaterdag laten zien.” De twee dames presenteren dan het stuk ‘Drive-Thru’, welke opgevoerd wordt in Souposo. Er zullen drie opvoeringen zijn en wel om half een en drie uur in de middag en de laatste om zes uur ‘s avonds.
Wist je dat het kon? Rust en vrede hebben met een ander en tegelijkertijd oneens zijn over verschillende zaken. Hilkia Lobman en Nina de la Para laten zien dat het niet hoeft te lijden tot een oorlog, omdat iemand het oneens is met je. De kunst zit in het accepteren en hoe je erop wil reageren als mens.