DOELGERICHTE WISSELKOERSOPDRIJVING

De wisselkoersen voor vreemde valuta vertonen wederom een stijgende tendens, tot groot ongenoegen  van de algehele gemeenschap. Iedereen weet zo langzamerhand, dat dit groot kwaad inhoudt en dat het logische gevolg van koersstijgingen inhoudt, een verdere stijging van goederen en diensten en nog verdere verarming van verreweg de meesten in deze samenleving. Tot nog toe heeft de overheid niet genoegzaam kunnen ingrijpen om de wisselkoersen te stabiliseren en blijft maar aan de leiband lopen van het IMF, dat eist dat de Centrale Bank van Suriname niet intervenieert op de valutamarkt, zoals André Telting dat destijds wel deed en met succes. Men heeft door de druk van het IMF ervoor gekozen, de valutahandel over te laten aan het mechanisme van vraag en aanbod en dat heeft tot nog toe ertoe geleid, dat externe malafide krachten kunnen bepalen, wat er voor een dollar en euro gevraagd kan of mag worden. Lieden die op slinkse wijze via kansspelen op dagbasis miljoenen aan SRD opstrijken uit de zakken van gokverslaafden, brengen dit geld via hun wisselkantoren weer op straat tegen een door hen bepaalde verhoogde wisselkoers. Zo worden de dollars en euro’s die nog bij burgers in bezit zijn, van de markt afgeroomd. Een slinkse manier om aan money laundering te doen, maar die wel tot gevolg heeft dat de wisselkoersen blijven stijgen en de prijzen van goederen en diensten de pan uit rijzen en de onvrede bij de samenleving enorm stijgt en zeker tot sociale erupties kan leiden. Wat denkt men met deze wisselkoersenstrategie te bereiken? Misschien de tijdbom tot ontploffing te brengen? Denken deze lui nou daadwerkelijk, dat deze handelingen ongelimiteerd en tijdloos kunnen worden voortgezet? Suriname is een klein land met een kleine bevolking en niets blijft geheim in dit land, vooral niet wanneer het om zulke cruciale handelingen gaat die funest zijn voor een economie en het lijden van een gehele bevolking alleen maar verzwaart. Er zijn lieden die uit eigen corrupt winstbejag, zich voortdurend verrijken aan dit arme volk, dat niet eens goed in de gaten heeft dat het elke dag op een vreselijke wijze wordt gestript. Maar hebben deze mensen ooit van een boemerangeffect gehoord? Ze moeten echt bij zichzelf te rade gaan, want echte volksrevoluties (niet dat ding van 25 februari 1980),  zoals de Franse en Russische en de opstand tegen de Filippijnse despoot Ferdinand Marcos en de crimineel Muammar Gadaffi in Libië, zijn ontvlamd, omdat het volk moe was van wanbestuur, nepotisme, plundering van het volksvermogen  en ten gevolge daarvan de vreselijke verarming. Ook deze gemene en egoïstische lieden moeten beseffen, dat het tij ineens kan keren en alle rijkdom en weelde kan snel voorbij zijn. ‘Quam cito transit gloria mundi’ (Hoe snel gaat de wereldse glorie voorbij). Laat deze boosdoeners die het gehele volk laten lijden ten eigen bate,  hier maar eens goed over nadenken.
The post DOELGERICHTE WISSELKOERSOPDRIJVING .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname