DNA vraagt Rekenkamer onderzoek te doen naar reçuschandaal Financiën en Planning

De Nationale Assemblee (DNA) heeft unaniem besloten om de Rekenkamer te vragen een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het reçuschandaal, waarbij het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zijn betrokken. Het voorstel werd gedaan door DNA-voorzitter Marinus Bee op basis van artikel 28 lid 7 van de Wet Rekenkamer, waarin aangegeven is dat DNA de Rekenkamer kan vragen een speciaal onderzoek te verrichten naar bepaalde zaken.
Stephen Tsang (NDP) juichte het onafhankelijk onderzoek toe, maar vroeg dat het intern onderzoek dat door het ministerie verricht wordt te stoppen als de Rekenkamer gevraagd wordt om onderzoek te doen. Dit, omdat ruimte kan geven voor inmenging. “In feite zou de leiding van de Centrale Bank, de minister van Financiën en Planning en deviezencommissie minimaal op non actief moeten zijn gesteld gedurende dit onderzoek. Nu ruimte geven aan een intern onderzoek door het ministerie zelf is conflict of interest,” stelde Tsang.
Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, hoopt dat het onderzoek niet te lang duurt en dat de Rekenkamer snel naar het parlement komt met resultaten op basis waarvan DNA de regering kan controleren en adviseren, zodat deze zaken zich nooit meer voordoen in het financieel beheer van de staat. Ronny Asabina, fractieleider van de BEP, wilde duidelijkheid over de opdrachtformulering, omdat volgens hem voorkomen moet worden dat op basis van symptomen een opdracht geformuleerd wordt.
“Het is iets dat zich heeft gemanifesteerd, maar als DNA de Rekenkamer gaat vragen dit te onderzoeken waarom wordt de lijn niet doorgetrokken naar alle andere zaken?” vroeg Asabina. Hierop zei Bee dat het parlement samen zal besluiten wat de opdrachtformulering zal zijn, zodat er eenduidigheid is.
Mahinder Jogi (VHP) haalde aan dat er geen sprake is van reageren op symptomen, maar dat het gaat om de bevoegdheid van de Rekenkamer en dat er een verzoek gedaan mag worden. “Misschien is het de eerste keer in de historie dat het parlement besluit de Rekenkamer te vragen om in een in financiële case onderzoek te doen. Mensen proberen de zaak om te wenden door andere voorbeelden aan te halen, maar die voorbeelden gaan niet op,” stelde Jogi.
Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, zei dat hij akkoord gaat met het voorstel, maar dat er gekeken moet worden als de Rekenkamer equipped is en als extra expertise van buiten zal moeten worden aangetrokken. Voor het onderzoek zijn volgens Parmessar tenminste forensische accountants nodig. Bee zei dat nadat de opdracht geformuleerd was, de Rekenkamer zal aangeven als zij kunnen. “Indien zij niet in staat is, is er werk voor ons om te kijken hoe de Rekenkamer te versterken,” aldus Bee.