DNA-voorzitter Marinus Bee: ‘Een gebeurtenis om in de gedenkboeken op te tekenen’

PARAMARIBO — De voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee, sprak vrijdag bij de ingebruikname van de nieuwbouw van DNA van een“lang uitgesteld moment van vreugde en een gebeurtenis om in de gedenkboeken op te tekenen”. Volgens hem mag het als memorabel opgetekend worden dat het Huis van het Volk in zijn glorie is hersteld.
Bee memoreerde zijn woorden bij de officiële sleuteloverhandiging in mei 2022, namelijk dat “een fenix uit zijn as is herrezen.” Om het belang van Suriname te dienen is democratie voor elke burger van eminent belang is zijn oordeel. Terwijl de nieuwbouw in gebruik is genomen, worden meteen ook de voorbereidingen getroffen voor de bouw van een nieuwe vergaderzaal.

“Alle tijdens de bouw gevonden voorwerpen zijn zorgvuldig schoongemaakt en bewaard. Van DNA-voorzitter Bee is er toestemming verkregen om in de kelder regelmatig de oude voorwerpen tentoon te stellen”

Bee zegt dat er hard aan gewerkt wordt om alles onder een dak te brengen, zoals voorheen het geval was en richtte een bijzonder woord van dank aan zijn voorgangers die altijd baanbrekend werk hebben verricht zodat de democratie kon zegevieren. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om vijf personen te huldigen die na de brand van het gebouw tot nu hun krachten geven aan het parlementaire werk en presenteerde een gedragscode voor het DNA-personeel.
DNA-voorzitter Marinus Bee is trots bij de ingebruikname van de nieuwbouw van De Nationale Assemblee. [: CDS]De nieuwbouw is volgens Onderwijsminister Marie Levens een reconstructie van het pand dat op 1 augustus 1996 door brand werd verwoest. Het onderwijsministerie is vanwege de uitvoering van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP) betrokken geweest bij de wederopbouw van het parlementsgebouw.
Geschiedenis
Volgens Levens heeft het feit dat het gebouw is neergezet zoals het vroeger was te maken met het behoud van de historische binnenstad van Paramaribo. Bij de brand toen is een belangrijk deel van de parlementaire geschiedenis verloren gegaan.
Alle tijdens de bouw gevonden voorwerpen zijn zorgvuldig schoongemaakt en bewaard. Van DNA-voorzitter Bee is er toestemming verkregen om in de kelder regelmatig de oude voorwerpen tentoon te stellen. Het ministerie gaat in samenwerking met de commissie Nieuwbouw verder met het realiseren van de vergaderzaal.
Die commissie staat onder leiding van Mahinder Jogi die zei dat met de nieuwbouw van het parlement Suriname weer een stap voorwaarts heeft gezet. Volgens Jogi heeft het 26 jaar en zes maanden geduurd om tot dit moment te komen, echter zal de bouw van de vergaderzaal volgens hem binnen 18 maanden een feit moeten zijn. Er zijn reeds concrete stappen hiertoe gezet.
President Santokhi gelooft dat een eigen huis voor De Nationale Assemblee positieve effecten zal hebben op de taakuitvoering van het parlement. Hij deed in zijn toespraak op het parlement een beroep om de stem van het volk op een volwaardige en democratische wijze te behartigen. Hij memoreerde in zijn toespraak enkele personen die volgens hem direct geassocieerd kunnen worden met de historie van het parlementsgebouw, te weten: Frederik Lim A Po sr, Gerard van der Schroeff, Johan Adolf Pengel, Henk van Ommeren, Olton van Genderen, Jaggernath Lachmon, Clemens Biswamitre en Emile Wijntuin.
Griffier Ruth de Windt zegt dat na de brand van 1996 verschillende parlementaire commissies hebben gewerkt aan de voorbereidingen om te komen tot de nieuwbouw. Ze deed een oproep aan de samenleving om het gebouw te koesteren als te zijn haar eigendom. De nieuwbouw werd ingezegend door bisschop Karel Choennie.