DNA-leden: ‘Heersende onrust moet teruggedrongen worden’

In de samenleving heerst er momenteel grote onrust. De VHP-parlementariërs Gregory Rusland en Asiskumar Gajadien (VHP) vinden, dat de rust terug moet keren. Rusland en Gajadien vroegen de aandacht van de regering om een oplossing te zoeken, zodat de rust teruggebracht kan worden. Alvorens te zoeken naar een oplossing, moet er volgens Rusland gekeken worden naar wat de oorzaak is van de onrust.
Beiden stelden dat de regering maatregelen moet treffen om verbetering te brengen in de situatie van het land. Gajadien zei dat de president vanaf zijn aantreden, gezegd heeft ‘’te staan voor dialoog en dus ook gehoor geeft aan wat er door de samenleving naar voren wordt gebracht’’. ‘’We willen rust hebben in dit land. We moeten rust en stabiliteit hebben om economische groei te kunnen bewerkstelligen om ervoor te zorgen, dat mensen die hier willen investeren, werkelijk kunnen investeren‘’, aldus Gajadien.
Er moet volgens Gajadien, geen onrust gecreëerd worden met noden van de samenleving.
Daarom roept hij de regering op om zaken aan te pakken ter verbetering van de levensstandaard van de mensen. ‘’De regering treft tal van maatregelen om de economie gezond te maken. Maar een deel van de maatregelen heeft jammer genoeg een negatieve werking naar het volk’’, zegt Gajadien.
Rusland benadrukt, dat de samenleving geholpen moet worden om door deze moeilijke periode heen te komen. Volgens hem komt een deel van het volk op straat, omdat dat deel het behoorlijk zwaar heeft het hoofd boven water te houden. ‘’Wanneer mensen niet in staat zijn om op dagelijkse basis hun schulden en huishuur te betalen en voeding te kunnen kopen, dan begrijpt u dat zij het moeilijk hebben. De mensen komen dan in beweging‘’, aldus Rusland. De NPS-voorzitter zegt dat duidelijk naar voren moet komen, dat de regering de noden van de mensen wil verlichten.
The post DNA-leden: ‘Heersende onrust moet teruggedrongen worden’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname