DNA eist uitleg regering over miljoenfraude

De Nationale Assemblee eist dat de regering vandaag nog informatie verstrekt aan het college over de miljoenen fraude die ontdekt is bij het ministerie van Financiën & Planning. Met vervalste betaalopdrachten is de Staat voor minstens SRD 40.9 miljoen benadeeld. Assembleevoorzitter Marinus Bee deelde mee dat er een fractieleiders overleg is geweest. Besloten is dat niet vergaderd wordt totdat de regering informatie heeft verschaft over wat er aan de hand is. Ook kan volgens Bee niet genegeerd worden dat al twee dagen wordt geprotesteerd.

Bee deelde mee dat hij en vicevoorzitter Dew Sharman het voorstel doen dat minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning persoonlijk aanwezig moet zijn om de informatie te verschaffen. Hij vroeg ondersteuning van de Assembleeleden voor de gewijzigde inrichting van de vergadering. Alle fracties zijn het met elkaar eens dat de informatie van wat zich heeft afgespeeld gedeeld dient te worden met het parlement, die een controlerende taak heeft.

Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, stelde dat niet de minister, maar president Chan Santokhi persoonlijk uitleg geeft aan De Nationale Assemblee. Hij heeft op de media reeds mededelingen over de zaak gedaan. Samen met fractieleider van de BEP, Ronny Asabina, zei hij dat deze kwestie veel meer is dan Financiën alleen. ABOP-fractieleider Obed Kanapé ondersteunde de leiding van De Nationale Assemblee dat vandaag nog tekst en uitleg moet worden gegeven.

NPS-fractieleider Gregory Rusland merkte op dat er een conventie is dat wanneer de zaak bij justitie in onderzoek is, de ruimte wordt gegeven hiervoor. Toch is het belangrijk dat de regering uitleg geeft over wat er aan de hand is. Fractieleider Asis Gajadien (VHP) merkte op dat deze regering niet de cultuur heeft van “zand erover”. Twee fracties hebben in een brief gevraagd om een vergadering, maar volgens Gajadien kan die niet uitgeschreven worden, terwijl de zaak in onderzoek is bij het Openbaar Ministerie. Toch is er tijdens het fractieleidersoverleg een modus gevonden opdat de regering uitleg geeft.

Bee heeft de vergadering geschorst om overleg te plegen met de regering. Hij heeft de actievoerders ook opgeroepen tot dialoog om problemen op te lossen.