Dissidente hoofdinspecteurs van politie uit functie gesteld

Sergio Gentle en Raoul Hellings (Hellings zie foto top), beiden hoofdinspecteurs van politie, de op twee na hoogste rang in het Korps Politie Suriname, zijn maandag 1 augustus buiten functie gesteld.
De twee dissidente agenten zijn trekkers van de zogeheten Organic Movement, een samenstelling van actievoerders die al enkele weken heeft geprotesteerd tegen het regeringsbeleid.
Op de eerste dag van de actie, op 18 juli, werd door actievoerders getracht om het Kabinetsgebouw te bestormen. Leuzen als “Weg met Chan” werden keer op keer herhaald. Voorts werden vele drukke wegen gebarricadeerd.

Sergio Gentle (zie foto hiernaast) vroeg ook aan minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie om haar portefeuille ter beschikking te stellen indien zij het meende met het volk. De bewindsvrouwe was de demonstranten komen toespreken.
Hellings gaf via de media aan, dat de regering hem hoge posten heeft aangeboden. Dat werd door vicepresident Ronnie Brunswijk en presidentieel woordvoerder Alven Roosveld ontkracht. Beiden gaven individueel aan dat juist de politieofficieren hun ambities kenbaar hadden gemaakt.
President Santokhi gaf eerder ook al aan, dat het Ministeriële Crisisteam Veiligheid geadviseerd had, dat de hoofdinspecteurs Gentle en Hellings buiten functie moesten worden gesteld, omdat zij de wettelijke regels en gedragscodes die gelden voor politie en militairen niet naleven. 
Beide dienders zijn ook adviseurs van de Surinaamse Politiebond, nadat zij eerst bestuursleden van die bond waren.