Dispuut Esther Stichting escaleert

Tekst en beeld Valerie Fris
PARAMARIBO — Bewoners en personeelsleden van de Esther Stichting zijn het handelen van directeur Sila Deel helemaal zat. Dinsdag hebben ze het voertuig, dat ze als privévervoer gebruikte, ‘afgepakt’. De wagen werd zodanig geblokkeerd dat Deel er niet mee weg kon. De auto is volgens de mensen als donatie gegeven om te worden ingezet voor de bewoners die zorgvervoer nodig hebben.

Verder werd Deel dinsdag de toegang tot de instelling ontzegd. De poort bleef ook woensdag gesloten voor de directeur. Voor de bewoners was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen het voornemen van Deel om hoofdverpleegkundige Lygia Medar dinsdag te ontslaan.

ADVERTISEMENT

Deel heeft dinsdag alle sleutels, waaronder van het magazijn en het zorgvervoer, meegenomen. Mede daardoor is de situatie niet langer houdbaar. Interventie van minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is daarom dringend gewenst.
Slechte communicatie
Medar, die – met een korte onderbreking – al ruim zestien jaar werkzaam is bij de Esther Stichting, vindt het niet kunnen dat Deel nauwelijks communiceert met het personeel. “Ik vraag haar al drie maanden om functioneringsgesprekken te kunnen houden met de zorgmedewerkers, maar ze heeft daar nooit op gereageerd”, vertelt de hoofdverpleegkundige aan .
Ook het feit dat de directeur ongeveer elf medewerkers heeft gestuurd om een fulltime verpleegkundige opleiding te volgen, terwijl de onderbezetting zwaar drukt op de werkzaamheden, vindt Medar niet kunnen. Ze geeft aan dat Deel haar wil vervangen met iemand die student verpleegkundige is en dus niet competent genoeg is om leiding te geven aan de verpleegkundigen en ziekenverzorgers van de instelling.
Een ander heikelpunt is dat de voeding van de bewoners te wensen overlaat. Medar zegt dat d directeur geen rekening houdt met bewoners die diabetes hebben en dus niet elke dag jam of chocopasta op brood kunnen eten. “Wie een tweede brood lust, krijgt die dan zonder beleg”, aldus de hoofdverpleegkundige.
(lees verder onder de )
Hoofdverpleegkundige Lygia Medar vindt dat directeur Sila Deel niet communiceert met het personeel.Eis
Robert Knott, vertegenwoordiger van het Bewonerscollectief, beaamt wat Medar vertelt. “Er is wanbeleid op elk gebied. De directeur is incompetent en weet niet te communiceren. Ze heeft geen hart voor de zaak”, meent Knott. “Wij eisen een andere directeur die ervoor kan zorgen dat wij onze laatste jaren op een aangename manier doorbrengen.”
Een maand geleden was er al enige rumoerigheid binnen de Esther Stichting, waarbij Ramsaran de instelling bezocht. Hij beloofde volgens Knott zo gauw mogelijk een interim-bestuur samen te stellen. “Daar hebben wij tot nu toe niets van gemerkt en de situatie wordt alleen maar erger”, benadrukt Knott. Hij vindt dat er met deze zaak een politiek spelletje wordt gespeeld. Toch hoopt hij op een spoedige oplossing van de minister.
Werkgroep
Op 8 februari maakte Sozavo in een persbericht gewag van het bezoek dat Ramsaran op 1 februari had gebracht aan de Esther Stichting. Hij had daarbij een onderhoud met de bewoners die toen al actievoerden. De bewindsman gaf toe verschillende brieven te hebben ontvangen van de bewoners en meende dat hij er aandacht voor had. Ramsaran stelde een werkgroep in die oplossingsvoorstellen moest aandragen voor de knelpunten binnen de Esther Stichting.
Hij onderstreepte op 1 februari dat niemand baat heeft bij onrust binnen de Esther Stichting. “Wij zullen gezamenlijk moeten werken aan structurele oplossingen, zodat de Esther Stichting weer haar glorietijden kent”, zei hij daarbij. Jacintha Thomas-Alfaisi werd op 26 januari geïnstalleerd als nieuwe voorzitter binnen het stichtingsbestuur.
Sozavo-minister Uraiqit Ramsaran (l) had op 1 februari een ontmoeting met een vertegenwoordiging van de bewoners. [: Sozavo]