DEMOCRATIE MOET ZEGEVIEREN

Bij de jongste presidentverkiezingen in ons buurland Brazilië heeft de socialistische  kandidaat van de Arbeiderspartij Luiz Inácio ‘’Lula ‘’ da Silva zijn aartsrivaal Jair Bolsonaro verslagen. Alhoewel Lula niet kan spreken van een overweldigende verkiezingswinst, is hij voor de komende vier jaar herkozen als president van dit machtige land op ons halfrond. Bolsonaro  heeft  zich bij de uitslag neergelegd, ofschoon zijn fanatieke aanhang  geen genoegen wenst te nemen bij de opgelopen nederlaag.
Belangrijke wegen in het land werden door boze vrachtwagenchauffeurs dagenlang na de uitslag geblokkeerd, totdat Bolsonaro zijn aanhang opriep, de wegen niet langer te blokkeren.  Het verzet tegen  ‘’Lula’’ en zijn aanhang  in vooral de zuidelijker gelegen staten, is aan het afnemen en men zal moeten inzien, dat de socialitische leider  de verkiezingen heeft gewonnen en dat Brazilië het de komende vier jaar met hem en zijn partij zal moeten doen. Hoe het Braziliaanse bedrijfsleven en de investeerders zullen reageren op het aangekondigde links populistische beleid van Lula, valt nog te bezien.
Bolsonaro heeft op vele momenten gezinspeeld op ingrijpen van het machtige Braziliaanse leger, als zaken tijdens en na de uitslag van de presidentsverkiezingen uit de hand zouden lopen  door enorme sociale onrust en chaos.  Bolsonaro heeft zich daar ernstig op verkeken, al is het zo, dat hij door zijn pro-militaire instelling veel sympathie geniet binnen de strijdkrachten, voelen de generaals naar verluidt er zeer weinig voor, nog een belangrijke rol te willen vervullen in het politieke bestuur.
Uit de jongste berichten valt op te maken, dat de legerleiding zich loyaal zal opstellen ten opzichte van de nieuw gekozen president en  de democratie totaal wenst te huldigen en ondersteunen.  De democratie zal dus zegevieren in Brazilië en men zal zeker niet de richting opgaan van de verliezer Bolsonaro die coûte que coûte de macht wenste te behouden, al zou dat inhouden, dat niet democratische handelingen daarvoor zouden moeten worden aangewend.
Anno 2022 is het absoluut onacceptabel, dat  lieden de ruimte krijgen de democratisch rechtstaat om zeep te helpen, al zijn er in ons land wél nog steeds elementen die op zeer onverantwoordelijke wijze, en wel op dit moment, geneigd zijn ons land wederom in de richting van de machtstaat, te willen duwen.
En dit allemaal om criminele  belangen te behartigen en voormalige mensenrechtenschenders, in bescherming te nemen.  Valse profeten zijn weer zeer actief, bezig de gemeenschap zand in de ogen te strooien om zo onze verworven vrijheden van na 1990  ongedaan te maken.  Slechts weinigen hebben in de gaten, waarmede men doende is .  Machtstaat moeten we hier nooit meer hebben.  Slagen deze valse profeten erin onze democratie te vernietigen, dan  gaan, wij zeker de richting op van landen als Haiti, Venezuela, Nicaragua en Cuba.  Willen we die ellende tegemoet gaan, dan moeten we achter de huidige valse profeten met dubbele agenda’s blijven lopen en ons laten misleiden. Ze zullen dit land dan zeker verder naar de verdoemenis helpen.
Willen we dat? Nee toch!
The post DEMOCRATIE MOET ZEGEVIEREN .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname