Defensie en militaire vakbond oneens met elkaar

‘Ik ga gewoon naar de kazerne’
door Euritha Tjan A Way
PARAMARIBO —“Het ministerie van Defensie erkent de vakbondsrechten, maar er is nog geen overlegstructuur met de vakbond”, zegt waarnemend bevelhebber Werner Kioe A Sen van het Nationaal Leger. Hij erkent daarom een brief te hebben gestuurd naar Ashokkoemar Jagdew, de commandant van de landmacht, om de wacht van de Memre Boekoe Kazerne te instrueren ervoor te zorgen dat leden van de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM) geen toegang krijgen tot die kazerne.
Het schrijven schoot de VRM in het verkeerde keelgat omdat ze op 12 september een brief heeft gestuurd om haar bezoek aan de kazerne kenbaar te maken. “De waa