De Nederlandse Bank en de effecten van slavernijverleden

‘Ik doe niet aan een hossel’
Tekst en beeld Euritha Tjan A Way
PARAMARIBO — “In Suriname moeten we anders leren denken, we moeten niet denken in hokjes. Maar als één volk”, klinkt het via de speakers van Radio Apintie. De beller geeft met die opmerking zijn mening over het initiatief dat Glenn Codfried heeft gedeeld met de luisteraars. Codfried is een activist in Nederland die opkomt voor de belangen van zwarte mensen en is in Suriname om met enkele organisaties bewustwording op gang te brengen over de effecten van het slavernijverleden die volgens hem nog doorwerken in het heden.
Codfried ligt niet wakker van de opmerking die meerdere luisteraars maken over zijn inzet. “Ik ben alleen bezig met de belangen van de nakomelingen van de mensen die via de slavenroute in Suriname en later ook Nederland terecht zijn gekomen. Ik kom voor niemand anders op, de overheid moet doen aan natievorming, dat is mijn taak niet”, klinkt het eerst als repliek aan de beller en later ook in het interview met de krant.
Hij is net als andere groepen in de samenleving bezig om met zijn eigen Platform Nederlandse Trans-Atlantische Slavenhandel in oprichting een traject uit te zetten om verbetering te brengen in de situatie van de nakomelingen van tot slaafgemaakten. “Want dat de effecten van de slavernij nu nog doorwerken zie je in alles in Suriname.

“Het idee dat zwarte mensen één moeten zijn vind ik ook achterhaald. We kunnen allemaal samenwerken om een doel te realiseren, maar bundelen hoeft niet perse”
Glenn Codfried
Kijk maar naar het educatieniveau van onze mensen.” Volgens Codfried heeft De Nederlandse Bank (DNB) via Freek Ossel aangegeven dat zij wel bereid zou zijn projecten van groeperingen te financieren die te maken hebben met het verbeteren van de positie van de nakomelingen van de tot slaafgemaakten. “Ik heb al een oriënterend gesprek gehad met de bank en ik heb net de notulen van die meeting gehad”, zegt Codfried terwijl hij de file op zijn telefoon laat zien.
Een halve eeuw
Verschillende groepen in Nederland en Suriname zijn projecten aan het voorbereiden voor financiering door de DNB omdat die bank recent nog heeft gemeld dat het profijt heeft gehad van de slavernij. Zij zou naar zeggen van Codfried dan ook bereid zijn in dialoog te gaan met groepen om een bijdrage te leveren om deze misstap van het verleden te corrigeren.
“Ik heb de bank aangegeven dat ik ze graag wil als partner om de komende vijftig jaar te werken aan het opzetten van programma’s en instituten op verschillende gebieden om aan de achterstanden bij de nakomelingen van tot slaafgemaakten in Nederland en Suriname te werken. We gaan niet voor een lezing hier en een korte termijn ding daar, ik doe niet aan een hossel”, zegt Codfried.
Tijdens een ontmoeting met andere organisaties om te kijken wie de gedachte van hem ondersteunt in het weekend, ventileerde Codfried deze zelfde visie. Hij deelde mee aan de aanwezigen dat DNB niet heeft gezegd dat er eerst een bundeling moet zijn alvorens ze gaan meewerken aan projecten. “Dus wie een ander project heeft of een ander idee  is vrij te gaan. Het idee dat zwarte mensen één moeten zijn vind ik ook achterhaald. We kunnen allemaal samenwerken om een doel te realiseren, maar bundelen hoeft niet perse”, vindt Codfried.
Meeting ambassade
De activist legt uit dat hij ook is uitgenodigd om mee te doen aan een gesprek over herstelbetalingen bij de Ambassade van Suriname in Nederland op 18 mei. “Maar ik vertrouw deze regering de belangen van de zwarte bevolking niet toe. Ik blijf dan ook ver van de politiek en dit soort meetings”, zegt hij in het interview. Het Landelijk Platform Slavernijverleden onder leiding van Barryl Biekman stuurde op 16 mei een brief aan de ambassadeur Rajendre Kargi met een afschrift aan Kathleen Ferrier.
Daarin maakte de organisatie er gewag van gehoord te hebben van de vergadering op 18 mei, maar zelf niet uitgenodigd te zijn en daarnaast niet van andere belangrijke organisaties die zich bezighouden met het belang van de nakomelingen van zwarten in Nederland gehoord te hebben dat die zijn uitgenodigd. Ook heeft naar aanleiding hiervan een mail gestuurd aan de ambassadeur en ook het Diaspora Instituut Nederland, maar daar is nooit op gereageerd.
Immigratie en slavernij
Tijdens de bijeenkomst in het weekend vermeldde Zunder dat er aan een bepaald scenario wordt gewerkt in Nederland en dat een bepaalde Surinaamse deskundige zich ervoor inzet. “Ze gaan verkondigen dat immigratie hetzelfde is als slavernij zodat de nakomelingen van die groep ook kunnen profiteren van de gelden die beschikbaar komen.” Er is tumult in de zaal na deze onthulling. “Dat mag nooit …