Dayasankar Mathoera neemt voorzittershamer NZR over

PARAMARIBO — De algemeen directeur van ’s Lands Hospitaal, Dayasankar Mathoera, heeft vrijdag de voorzittershamer van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) overgenomen. Het voorzitterschap werd de afgelopen vijf jaren bekleed door Claudia Marica-Redan, algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).
De nieuwe voorzitter zal net als zijn voorganger het voortouw nemen bij de financiering van de zorg. Dit is vanaf de instelling van de NZR een heikel punt, waarover opeenvolgende ziekenhuisraden intensief hebben onderhandeld.

Nieuwe uitdagingen

ADVERTISEMENT

De braindrain die nu plaatsvindt door de financiële crisis in Suriname biedt sombere vooruitzichten. De besprekingen over de interventies om deze exodus een halt toe te roepen of tenminste te vertragen, worden ook overgedragen aan de nieuwe voorzitter. De ziekenhuizen zijn ondanks of juist vanwege de vele problemen van schaarste gedwongen om beter met elkaar samen te werken hetgeen tot (grote) veranderingen in het ziekenhuislandschap zal moeten leiden.
Realisaties
Marica-Redan die bij haar aantreden als voorzitter van de NZR reeds 20 jaren verbonden was aan het AZP, heeft al heel vroeg in haar carrière tal van complexe vraagstukken helpen oplossen. Ook heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd bij het verder vormgeven van de raad. De totstandkoming van de overeenkomsten tussen Survam en de stichting Staatsziekenfonds (SZF) 2021 – 2022 is slechts een haar vele realisaties.
Vanuit haar ervaring en unieke leiderschap heeft zij steeds weer kunnen bijdragen aan oplossingsmodellen voor gerezen problemen en heeft zij de NZR  zowel nationaal als op internationaal niveau waardig uitgedragen.
Het streven is altijd geweest om te komen tot kostendekkende tarieven voor de zorg, die steeds geavanceerder (en duurder) wordt. Helaas is de overbrugging van het verschil tussen de kosten en de vergoeding nog heel erg groot, hetgeen gevolgen heeft voor de continuïteit van de dienstverlening.
Covid-pandemie
In 2020 werd de wereld opgeschrikt door de covid-pandemie. Ook Suriname is niet bespaard gebleven. Als voorzitter van de NZR heeft Marica-Redan een uitzonderlijke leidinggevende rol gehad. In haar hoedanigheid als voorzitter van de NZR was zij ook lid van het outbreak management team. Zij heeft vanuit die positie binnen de NZR steeds aangestuurd op het aanpassen van de opvangcapaciteit naar de voorspelde behoefte, wat intensieve samenwerking tussen ziekenhuizen betekende.