Danscongres moet gelovigen wakker schudden

door Tascha Aveloo
PARAMARIBO — “Dans in de kerk is een Bijbelse principe en deel van de aanbidding. Veelal beginnen mensen vanuit de aandrang van de Heilige Geest te bewegen, maar voor ons is het belangrijk dat we God het beste van onszelf geven”, zegt apostel Cynthia Draaibaar van Dance the Walls Down Ministries (DWDM), waaraan ze leiding geeft. Op het moment dat haar spreekt in de trainingszaal op het terrein van de Kennedy Stichting geeft ze dansers aanwijzingen bij de nieuwe choreografie voor het profetische congres (17-20 augustus) in Hotel Torarica.
Al langer dan zeventien jaar worden dansers bij DWDM getraind om zich te ontwikkelen op het gebied van de christelijke dans. “Behalve de fysieke aspecten van dans leer je ook de geestelijke principes ter opbouw van je persoonlijk geestelijk leven en elementen zoals het gebruik van dansattributen, choreografie en de betekenis van kleuren.”
Het danscongres bestaat uit open diensten vanuit The Global Tent Maker Suriname (TGTM SR), onder leiding van apostel Michael Maijnard, met wie ze samenwerkt. Het thema is ‘Van wees naar zoonschap’. Het algemene thema gaat over het geroepen zijn tot bewegen in autoriteit en het land in bezit nemen. “Dit thema moet ons als Surinamers opwekken, wakker schudden dat we geroepen zijn met een opdracht en dat we moeten opstaan en in actie komen”, legt Draaibaar uit.

“De dansers hebben zich niet laten ontmoedigen door de economische situatie in het land. Door de lessen zijn ze geïnspireerd en gemobiliseerd om hun creativiteit om te zetten in een business”

 ‘You are called’
DWDM heeft al meerdere malen het jaarlijkse ‘1000 dansers’-project georganiseerd, waarbij evenzoveel dansers bij elkaar komen met meer dan tweeduizend bezoekers. “In verband met Covid-19 hebben we dat twee jaar niet kunnen doen. Samen met de dansers hebben we besloten om het rustig op te bouwen. We hebben ook jaren deelgenomen aan danscongressen in het buitenland. Nu kiezen wij voor ons eigen congres.”
Draaibaar vertelt dat er door haar organisatie vaker dansconcerten of congressen zijn georganiseerd met voornamelijk buitenlanders die de lessen en diensten verzorgden. “Maar God wees mij erop dat we onze eigen mensen en hun kwaliteiten meer moeten waarderen.” Daarom zal het merendeel van de docenten bij het congres van volgende maand bestaan uit Surinamers. Met deze stap vervult DWDM al de roeping missie van het thema ‘You are Called!’
De dansers hebben zich niet laten ontmoedigen door de economische situatie in het land. Door de lessen zijn ze geïnspireerd en gemobiliseerd om hun creativiteit om te zetten in een business. “Hierdoor hebben ze geld bij elkaar gekregen om hun overnachting in Torarica te kunnen betalen.” De organisatie maakt geen winst met dit evenement. Beide leiders hebben hun eigen werk en komen voor een groot deel zelf in om het congres mogelijk te maken.
Herstel en versterking
Op 17 en 18 augustus zijn er diensten waarbij het accent zal liggen op geestelijk herstel en versterking. “Maar tegelijk leren de deelnemers om in de autoriteit te gaan staan die de Heer ze geeft als kinderen van God’s koninkrijk. Ze leren ook hoe ze in actie moeten komen binnen het Koninkrijk Gods oftewel hoe ze moeten werken aan het vormen van discipelen.”
Er zijn trainingssessies op verschillende niveaus. Op deze avonden spreken Maijnard en een vertegenwoordiger van de Nederlandse zusterorganisatie. “Deze man Gods is sterk profetisch en in staat om de gaven van openbaring vrij te zetten over jou leven. Wanneer hij spreekt, ontvang je nieuwe inzichten rechtstreeks van Gods troon”, zegt Draaibaar verwijzend naar Maijnard.
Sociaal bewogen
Behalve dans en geestelijke voeding leert Draaibaar haar dansers om sociaal bewogen te zijn. “Niet bij alles moet het om geld gaan. We leven in moeilijke tijden en dan moet je als organisatie waar dat kan helpen om de nood te lenigen.” In dat kader kunnen bezoekers aan het congres in ruil voor hun gratis toegangsbewijs voedingsmiddelen doneren die zullen worden verdeeld onder sociaal zwakkere gezinnen en kinderhuizen. De Nederlandse zusterorganisatie heeft al levensmiddelen geschonken aan de Surinaamse gemeenschap.
Van 19 tot 21 augustus zullen meer dan honderd dansers van Suriname, Guyana, Frans-Guyana, Curaçao en Nederland overnachten in en deelnemen aan het dansoptreden in Hotel Torarica. Er komen uit deze landen ook gasten. De dansers hebben de behoefte aangegeven om meer te leren over het profetische. “Er zullen aparte sessies zijn voor beginners, gevorderden en vergevorderde. We hebben de leukste en meest uitdagende bewegingen en oefeningen klaar.”
Er is ook een sessie met profetische instrumenten waarbij er nieuwe dansstappen en attributen zullen worden geïntroduceerd. “Elke training wordt inhoudelijk sterk neergezet, met uitleg over de Bijbelse context. De trainingen zijn zowel theoretisch als praktisch.” DWDM werkt lokaal en internationaal samen met …