Dag der Verpleging ’s Lands Hospitaal: “Waardering verpleegkundigen nog niet wat het wezen moet”

De Dag der Verpleging is in het ‘s Lands Hospitaal op gepaste wijze gevierd. Weliswaar zonder muziek, vanwege het overlijden van een verpleegkundig medewerker. Alle sprekers roemden het personeel van de zorg voor de bijdrage die ze leveren aan de gezondheidszorg en het welzijn van de bevolking en zijn het er allemaal over eens, dat de waardering nog niet navenant is. Directie en vakbond zullen zich dan ook inzetten om correcties hierin aan te brengen.
Vanuit de directie zijn uitgeroepen tot verpleegkundige, verpleegassistent, ziekenverzorgende, interieurverzorger en administratief medewerker van 2022, respectievelijk de zusters Jade van Bree, Euredice Anches, Imilda Dameri, Brigitte Wittaw en Sherida Prade. Zij kregen een oorkonde en een enveloppe als geschenk. Dominee Michael Persaud zorgde voor de geestelijke voeding. De dag startte vroeg om 06.00 uur met het hijsen van de Surinaamse en de verplegingssvlag en het zingen van het verplegingslied.
Algemeen directeur, Dayasankar Mathoera, medisch directeur, Soenita Nannan Panday-Gopisingh, verpleegkundig directeur, Suze Holband, en vakbondsvoorzitter Imro Edam hebben de verpleegkundigen toegesproken bij de viering. De Bond van het Personeel in dienst van ‘s Lands Hospitaal (BPLH) zette tien medewerkers van verschillende disciplines in het zonnetje. Het gaat om de zusters Shaileen Braaf van Interne Noord, Wendy Dalfour van de Kraamafdeling, Lucretia Madiksan van de Interne poli en de heren Giovanny Colin van de Technische Dienst en Erwin Doekhi van de Afdeling Bewaking & Beveiliging. Elk kreeg een bedrag van SRD 5.000.
Ook zijn door de vakbond gehuldigd de zusters Priscella Aprason van Chirurgie, Cheranie Atida van Gynaecologie, Jolanda Robert, Haidy Franker van Interne Noord en Silvana Blokland van de Kinderafdeling die elk een bedrag van SRD 2.500 als geschenk kregen.