Cruciale afdelingen binnen de gezondheidszorg dreigen te sluiten

Cruciale afdelingen binnen de gezondheidszorg dreigen te sluiten, laat minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid weten. Ramadhin geeft aan dat het probleem zich voornamelijk voordoet bij de gespecialiseerde zorgwerkers. De situatie is van dien aard, dat ziekenhuizen noodgedwongen de afdelingen met ICU-bedden zullen moeten sluiten. Deze zorgwekkende dreiging is eveneens benadrukt tijdens de dialoogsessies met president Chan Santokhi.
Op verzoek van de ziekenhuizen zal de regering een interventie plegen bij de gespecialiseerde groepen in de zorg. Bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), ‘s Lands Hospitaal en Mungra Medisch Centrum komen de gespecialiseerde diensten voor. In de overige ziekenhuizen wordt algemene zorg gegeven, merkt de bewindsman op.
Na analyse is duidelijk te merken dat de uitstroom van gespecialiseerd personeel groot is bij de eerdergenoemde ziekenhuizen en dat moet een halt worden toegeroepen. De interventie door de regering zal geschieden in twee fasen, waarbij de waardering van overig zorgpersoneel wordt meegenomen.
Ramadhin geeft aan dat het braindrain fenomeen zich al enige jaren voordoet. Er is vanaf 2018 een toename merkbaar. Het gaat voornamelijk om gekwalificeerd kader dat wegtrekt. Het braindrain fenomeen doet zich volgens de bewindsman voor in diverse sectoren zoals de zorgsector, het onderwijs, de financiële sector en ook bij banken is dit momenteel het geval. Binnen de gezondheidssector gaat het om specialistische zorgverleners zoals dialyse verpleegkundigen en operatiekamerassistenten.
Er zijn algemeen verpleegkundigen die zich in een opleidingstraject bevinden en die stromen regelmatig in. De uitstroom van deze groep zorgverleners heeft volgens Ramadhin niet zo’n grote impact op het geheel. Het gaat om de gespecialiseerde zorg, waarbij ziekenhuizen bij hun vertrek snel problemen krijgen op die afdelingen.
De minister zegt zich bewust te zijn van het probleem en dat een voorstel op tafel ligt. Er zal daarmee worden gewerkt om rust te brengen en garanties te bieden voor de groep van gespecialiseerde verpleegkundigen.