COVID-19 NOG STEEDS EEN BEDREIGING? ZEKER WEL!

Vormt de Covid-19-pandemie nog steeds een bedreiging voor de gehele mensheid, zoals we die hebben gekend vanaf maart 2020 tot diep in het jaar 2021? Nee, er kan gerust gesteld worden en dat komt door de internationaal ingezette vaccinatiecampagnes, die bewezen hebben dat door immunisatie en het toedienen van meer dan één prikje Covid-19-immunisatiemiddel, je als mens toch redelijk beschermd bent ernstig ziek te worden of zelfs dood te gaan. Maar wat ook reeds bewezen is, is dat slechts één Covid-19-prikje niet voldoende bescherming biedt tegen deze vreselijke longziekte en dat zelfs een tweede prik, je niet buiten de gevarenzone houdt. Wat internationaal ook duidelijk geworden is, is dat Covid-19 een aantal mutaties heeft ondergaan, waarbij de Delta-variant minstens even dodelijk was als de oorspronkelijke stam, die voor het eerst in China werd ontdekt. Maar het is in de afgelopen drie jaar niet bij Covid-19 en Delta gebleven. Inmiddels zijn er verschillende Omicron-varianten ontstaan, die ook voor behoorlijke ziekte kunnen zorgen en zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben bij mensen die onderliggende aandoeningen hebben. Maar is Covid-19 nu helemaal weg, en hoeven we ons daar geen zorgen over te maken? Nee, is steevast het antwoord van wetenschappers hier en in het buitenland. In ons buurland Brazilië neemt het aantal Covid-19- en Omicron-besmettingen weer op verontrustende wijze toe. In één week steeg het aantal besmettingen met 144 procent en namen de ziekenhuisopnames ook behoorlijk toe. Er vallen ook weer tientallen doden en de gezondheidsautoriteiten roepen daarom de mensen die slechts twee covid-vaccinaties hebben ondergaan op, hun derde prik te halen om beter beschermd te zijn tegen de nieuwe varianten van Covid-19. Er wordt ook eerlijk bij gezegd, dat het om een betere bescherming gaat, maar niet om een totale vrijwaring, omdat de huidige vaccins nog niet effectief genoeg zijn gebleken om een 100 procent protectie, te kunnen garanderen. Brazilië is ons buurland en hierdoor kunnen de Omicron-besmettingen zeer spoedig ook hier naartoe worden gebracht door geïnfecteerde bezoekers of migranten. Minister Ramadhin van Volksgezondheid, heeft recentelijk nog verklaard, dat we nog geen gevallen van Omicron in Suriname hebben. Hoe weet de bewindsman dat zo zeker? Moeten er daarvoor niet eerst samples naar Nederland voor onderzoek worden gestuurd? Is het niet verstandig, grote feesten aan het einde van het jaar af te raden? Tot nog toe merken we zeker niet de benodigde voorzichtigheid bij onze beleidsmakers binnen de zorg. Wat men wél doet, is de MoHanA-regels propageren, maar men blijft uitermate summier in de voorlichting met betrekking tot een Omicron dreiging vanwege bijvoorbeeld Brazilië. Wat we momenteel ook weten, is dat er geen AstraZeneca-, Moderna- of Pfizer-vaccins, meer voorradig zijn in ons land. Suriname beschikt nog slechts over Sinopharm-vaccins, die zeker niet populair zijn bij de samenleving. Het lijkt ons zeker niet verstandig van Volksgezondheid, te wachten totdat het aantal Covid-19- en of Omicron- besmettingen, hier weer drastisch toenemen, alvorens we ertoe overgaan naar andere vaccins, op zoek te gaan. En bovendien zijn we helemaal niet in staat een zesde Covid-19-besmettingsgolf het hoofd te bieden. Wat de regering zeker moet doen, is de voorlichting voor wat betreft de Covid-19- en Omicron-situatie, wederom optimaliseren en de gemeenschap tijdig informeren, als er weer reden tot grote ongerustheid is, en de maatregelen die men dan denkt te kunnen of moeten nemen.
The post COVID-19 NOG STEEDS EEN BEDREIGING? ZEKER WEL! .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname