‘Corruptie schijnt een structureel karakter te hebben’

De Vakcentrale C-47 vraagt de regering om resoluut op te treden tegen corruptie. Volgens C-47, schijnt corruptie een structureel karakter te hebben aangenomen. De vakcentrale benadrukt in een brief, dat er binnen een korte tijd diverse corruptieschandalen zijn en vraagt president Chandrikapersad Santokhi, de corruptie de kop in te drukken.  Suriname lijkt volgens C-47 door het aantal corruptieschandalen, te zijn verworden tot een stelende samenleving. De vakcentrale onderstreept, dat slecht een klein groepje verantwoordelijk is voor de corruptie, maar de hele samenleving draagt de naam en moet daarvoor betalen. Daarnaast eist de vakcentrale in de brief, dat ook de kwesties waarbij parlementariërs en regeringsfunctionarissen betrokken zijn, goed onderzocht moeten worden. C-47 eist, dat de regering dat de regering de kwesties die momenteel spelen, spoedig oplost.
De brief luidt als volgt:
Ons land is dezer dagen wederom opgeschrikt door een ander corruptieschandaal binnen relatief korte tijd, na overige corruptie schandalen in de financiële wereld. Daarnaast zijn er nog tal van corruptieschandalen in onderzoek, zoals het HPSG-waterstofproject, Carifesta, Naschoolse Opvang etc. Alsof dat niet voldoende is, zijn er een aantal die nog niet in behandeling zijn bij het Openbaar Ministerie, maar waarvan onderzoek dringend vereist is, zoals bijvoorbeeld de perikelen rond het Sabaku-project.
De corruptie lijkt een structureel karakter te hebben aangenomen in ons geliefd land, en blijkt in principe niet aan een specifieke regering verbonden te zijn.
Ons land lijkt hierdoor te zijn verworden tot een ‘stelende samenleving’, iets waar een klein deel voor verantwoordelijk is, maar de gehele samenleving de naam draagt en ook nog de tol daarvoor moet betalen.
Dit en andere gebeurtenissen in onze samenleving waarbij hoge regeringsfunctionarissen en parlementariërs betrokken zijn, leiden heden ten dage tot een enorme terugval van ethische normen en waarden, waar C-47 zich grote zorgen over maakt.
C-47 heeft in het recente verleden, samen met u en anderen, samen gestreden om concrete gevallen van corruptie resoluut te bestrijden, met name het SPSB-schandaal en de kasreserve kwestie. Het gevoel bekruipt ons echter dat nieuwe corruptiegevallen zoals de bovengenoemde, helemaal niet of niet hard worden aangepakt. C-47 eist daarom dat dit gevoel door de regering, waar u leiding aan geeft wordt weggemaakt middels het nemen van concrete maatregelen.
De huidige Financiën/Centrale Bank case steekt de vakcentrale des te meer, omdat bij C-47 een groot aantal werknemers uit bedrijven en instellingen is aangesloten die directe financiële ondersteuning van de overheid nodig hebben, maar dit moeten ontberen.
Daarnaast is de precaire financiële situatie van grote delen van de bevolking bekend. Het kan dus nimmer worden getolereerd dat onverlaten gewoon ‘de staatskas binnen wandelen’ en er vandoor gaan met ruim SRD 40 miljoen.
C-47 eist bij deze niet alleen dat de zaak grondig en terstond wordt onderzocht, en dat betrokkenen allen gestraft worden, maar ook dat alle gestolen gelden terugvloeien naar de staatskas. Uw regering is dat verplicht tegenover de gehele samenleving o.a., maar niet in het minst als bijdrage aan het herstel van ons exponentieel verlaagde waarden en normen stelsel waar in het bijzonder onze jongeren zich aan moeten optrekken.
Hopende op uw spoedige reactie en optreden.
Het bestuur van C-47
R. Berenstein,
Voorzitter
CC.Presidium RAVAKSUR
The post ‘Corruptie schijnt een structureel karakter te hebben’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname