Coronianen heffen actie tegen dc Winter op; binnenwegen gelijk aangepakt

Het gestelde ultimatum aan de districtscommissaris (dc) van Coronie, Maikel Winter, is door de actievoerders opgeheven. Dit doen ze omdat er gelijk een start is gemaakt met de aanpak van de binnenwegen in het district. Deze wegen waren onbegaanbaar en verkeerden in een deplorabele staat.
“We hadden de actie gehouden omdat de dc zich niet heeft gehouden aan de gemaakte afspraken die we met hem hadden gemaakt aan het begin van zijn zittingsperiode,” zegt Ray Donk, een van de initiatiefnemers van de actie.
De actievoerders hadden de weg gebarricadeerd. Hij legt uit dat ze nu twee jaar verder zijn en ze zien geen veranderingen in de gemaakte afspraken met de dc. Wat ook speelt is dat concessiehouders in het Coppenamegebied schelpen en zand wegdragen en niets teruggeven aan de gemeenschap. Het stoort ook dat de dc er geen werk van maakt om dit aan te pakken. Dat is de reden waarom we ervoor hadden gekozen om in actie te gaan, zegt Donk.
De dc heeft aangegeven dat hij de illegale en niet lokale concessiehouders zou stoppen om voorlopig geen zandafgravingen te doen in het gebied maar de mensen gaan door. Een ander punt is dat er in het district geen huisvuil meer wordt opgehaald. Nu de actie is opgeheven kijken we uit naar een goede samenwerking met de dc als dat niet het geval is zullen we weer in actie gaan, geeft Donk aan.
Op LIM FM zei burgervader Winter dat hij huiswerk heeft gehad van de actievoerders, maar wat we heel snel kunnen aanpakken gaan we aanpakken zoals het bezanden van de binnenwegen. Die problemen zijn er maar als de financiën niet komen om de wegen aan te pakken kan hij niets eraan doen. “Ik ben bezig met de ondernemers in het Coppenamegebied om schelpzand te geven om de wegen aan te pakken. Ik kan de mannen niet gelijk stoppen, omdat het schelpzand dat wordt gegraven nodig is om de wegen te beschelpen,” gaf de burgervader aan.
Hij zegt dat hij de actievoerders kan begrijpen omdat de wegen heel slecht zijn. Hij stelt ook dat hij de ondernemers niet zomaar kan stoppen omdat er eerst een onderzoek gedaan moet worden. Volgens hem hebben de meeste van de zandgravers een legale status en kan hij ze daarom niet zomaar laten verwijderen, maar de bestuursdienst is bezig en on speaking terms met de ondernemers.
Over het punt van de vuilophaal, zegt de dc dat er een achterstand is in de betaling aan de ondernemer. “Het vuil langs de wegen is veel en is niet netjes, maar ik kan er niets aan doen als er een achterstand is van zes maanden. We gaan kijken hoe de ondernemer geld kan krijgen om het vuil op te halen,” deelt de burgervader mee.