Contract voor rehabilitatie mangrove Weg naar Zee ondertekend

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een contract getekend met de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS) in de aula van het IGSR-gebouw om het Mangrove Rehabilitatieproject te Weg naar Zee te starten. De bedoeling is om de kust van Suriname, langs het Weg naar Zeegebied, die te kampen heeft met hoge erosie snelheden, te beschermen. Er zijn eerder pogingen gedaan door het ministerie en professor Sieuwnath Naipal van de universiteit om erosie in het gebied tegen te gaan, maar die bleken niet voldoende te zijn.
Morgen wordt het project officieel gestart te Weg naar Zee. Dit project zal ongeveer drie jaar duren. Voor het tot stand brengen van dit project zijn er diverse aanbestedingen geweest, echter zonder resultaat. Nu is het eindelijk zover dat het van start kan gaan. Verder is besloten om soft engineering (natuurbeheer) ook duurzaam te verankeren in het organogram van het ministerie van Openbare Werken (OW).
Door dit te doen kunnen afgestudeerden hun kennis in werking zetten bij OW en met meerdere oplossingen komen voor duurzaam natuurbeheer in Suriname, zegt OW-minister Riad Nurmohamed. Verder geeft de bewindsman aan dat indien er meer tijd nodig of meer financiële middelen nodig zijn om dit project uit te voeren, dit op tijd moet worden aangegeven, zodat het terstond meegenomen kan worden in de begroting.
Naipal, tevens initiatiefnemer van dit bijzondere project, gaf voorafgaand aan de contractondertekening middels een presentatie aan wat het uiteindelijke belang is van dit rehabilitatieproject. Voorzitter van het bestuur van AdeKUS, professor Shanti Venetiaan, is onder de indruk van het initiatief.
Naipal voerde ook aan, alle vertrouwen te hebben in het project en sprak de hoop uit dat niet alleen de ondersteuning van de overheid, maar ook die van de particuliere sector welkom is. Hij benadrukt dat de rol van mangrove goed voorgelicht moet worden. Wanneer mangrove de gelegenheid krijgt groot te worden kunnen zij ervoor zorgen dat harde golven met minder kracht aankomen bij de kust. Het planten en behoud van mangrove is daarom zeer belangrijk voor bescherming van de kust.