COMPLIANCE EN FRUSTRATIES BIJ ONDERNEMERS

Alles wat de klok slaat op het ogenblik, betreft ‘compliance’, die vooral wordt doorgevoerd door de commerciële banken en betrekking heeft op vreemde valuta. En dat maakt dat er grote frustraties zijn ontstaan, vooral bij ondernemers die al vele jaren op een bonafide wijze zaken doen met het buitenland en regelmatig bestelling van tal van goederen moeten doen. Het regent dan ook dagelijks klachten bij onze redactie van zakenlui die totaal gefrustreerd raken, omdat de banken ze met ongewoon wantrouwen bejegenen. Girale overmakingen en stortingen gaan een stuk makkelijker, mits het om niet al te grote bedragen gaat, werd ons gemeld. Maar ga je naar de bank waar je al decennialang zaken mee doet en tracht je een behoorlijk bedrag in vreemde valuta te storten, dan krijg je een lawine van vragen over je heen die je maar moet zien te beantwoorden, anders gaat je storting mooi niet door. Zijn we nu allemaal criminele witwassers geworden? Ik verkoop bijvoorbeeld mijn auto voor een vriend of zakenrelatie, maar die wenst mij te betalen met zijn opgespaarde dollars of euro’s, die hij door de jaren heen heeft verzameld. Ik ga akkoord met de verkoop en neem het vreemd geld in ontvangst. Ik wens het geld niet in huis te houden en ga ermee naar bank. Mijn geld wordt glashard geweigerd en ik moet tal van vragen beantwoord. Ben ik dan ineens ook een witwasser van crimineel verkregen geld geworden? Ik krijg 500 euro van een nalatenschap uit bijvoorbeeld Nederland. Het geld wordt door een neef cash aangeleverd en ik wil het op mijn eurorekening storten. Ook dan weer van die vervelende vragen en invul van formulieren. Ben ik dan ook gelijk een witwasser geworden? We begrijpen best wel dat commerciële banken zich aan de compliance regels willen houden en geen problemen willen krijgen met correspondentbanken in het buitenland, en dat ze daarom reuze voorzichtig zijn geworden en een black listing te allen tijde willen voorkomen, maar dat men nu ertoe overgaat om de bonafiden onder ons te frustreren, slaat werkelijk alles. Maar wanneer grote ondernemingen op sluwe wijze grote bedragen giraal weten aan te leveren, worden er nauwelijks of geen vragen gesteld. Een ander heikel punt dat veel ondernemers dwars zit, is het openen van nieuwe girorekeningen na de oprichting van een nieuwe vennootschap. Dat wordt al gauw een gebed zonder einde en een vrijwel onoverkomelijke horde die moet worden genomen, alvorens je als ondernemer misschien in aanmerking kan komen voor de bedrijfsrekening. Hoe wil men nieuwe investeringen stimuleren als er tal van barrières door het bankwezen worden opgeworpen? Bedrijven die in het kader van diversificatie willen uitbreiden en daarvoor nieuwe girorekeningen willen openen, worden gewoon het bos ingestuurd en dan wordt gelijk de compliancekaart op tafel gelegd. Verschillende klein ondernemers die ook maandelijks hun belastingafdrachten doen, hebben ons al meegedeeld, het bijltje erbij te willen neerleggen, omdat ze voortdurend in de wielen worden gereden door het bankwezen. Het lijkt erop dat de banken nu iedereen wantrouwen, maar dat het toch waarneembaar is dat bepaalde ondernemingen als raketten de lucht inschieten, en wel in een periode van crisis en economische achteruitgang. Rara, hoe kan dat? Keerpunt weet het wel hoor, maar de banken kijken bewust de andere kant op voor deze gasten. Het gehele reçuschandaal waar Financiën en de Centrale Bank een rol in hebben gespeeld, moet ook gezien worden in het kader van de intensieve toepassing van compliance en het zoeken naar tal van ontwijkingsmethodes, om toch crimineel geld binnen het bonafide girale geldverkeer te krijgen. Het misbruiken van bestaande girorekeningen van derden bij de hier gevestigde handelsbanken, is daar een mooi voorbeeld van. Als ik geen eigen valutagirorekening kan bemachtigen, maar ik ben wel heel erg fromu en behoor tot de witwasbende, dan zoek ik een bonafide persoon met onbevlekte naam om wel het geld binnen te krijgen, eventueel over te maken. Zo gaat dat al enige tijd. Je wilt een auto kopen bij een fromu autohandelaar, maar die kan geen zaken doen met de bank, dus dan vraagt deze doodleuk het geld over te maken naar een derde autohandelaar, die nog net niet als fromu bekend staat en die helpt dan toch indirect om het geld te witten. Het recente Centrale Bank/Financiën-schandaal, heeft meer over deze werkwijzen van de witwasbendes aan het licht gebracht en zal ons echt geen goede naam bezorgen in het buitenland, vooral niet bij de Caribbean Financial Action Task Force en zeer zeker investeerders in spe in het buitenland, wederom afschrikken hier zaken te komen doen. Ook de banken zullen door deze misdadige dieftige activiteiten nog voorzichtiger worden, maar dat is nog lang geen aanleiding om mensen die al decennia op zeer bonafide wijze zaken met de commerciële banken doen, nu op een ongelooflijke en aanhoudende wijze te frustreren en veel ongerief te bezorgen. Er zijn nou eenmaal bonafide en malafiden in elke gemeenschap. Het is wel de kunst om het een van het ander te kunnen onderscheiden en wanneer … ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname