COMMENTAAR: Wijze lessen

DE NEDERLANDSE PREMIER Mark Rutte heeft zijn korte bezoek aan Suriname afgerond. Het moet nog blijken of het de lieve som van zo’n SRD 2,3 miljoen waard is geweest die het de staat heeft gekost. En of het bezoek wel wat heeft opgeleverd waar de hele samenleving van zal profiteren. Want hoewel de samenwerking tussen beide landen is geïntensiveerd, er vriendschap tussen ‘Chan’ en ‘Mark’ is gesloten, cadeaus werden uitgewisseld en over en weer vriendelijke woorden werden gesproken, zal president Chandrikapersad Santhokhi toch vooral een onbevredigd gevoel hebben.
Vooraf liet hij, veelal via de CDS, doorschemeren wat hij allemaal wilde bespreken en vooral bereiken. De meeste onderwerpen zijn inderdaad aan de orde gekomen, maar harde