COMMENTAAR: Vragen

DE REGERING HAD het voornemen om – kennelijk buiten alle wettelijke regels om – een lening van 2 miljard US dollar af te sluiten ten behoeve van wat lijkt op een particuliere onderneming, waarbij zelfs een staatsgarantie van 4 miljard US dollar was afgegeven. Deze kwestie houdt de samenleving al een week bezig. Er was daarbij een optie om nog eens 5 miljard US dollar te lenen. Via een persbericht erkent het kabinet van de president dat de documenten die NDP-parlementariër Rabin Parmessar bij het parlement heeft ingediend authentiek zijn. De mededeling dat het bij een intentie is gebleven en dat de plannen niet zijn geëffectueerd, doet niets af van het feit dat het hier waarschijnlijk om een nogal duistere zaak gaat. Anders was het niet zo in het geniep voorbereid en gepoogd af te handelen.
Met de bekentenis van de regering zijn nog meer vragen gerezen die om een antwoord schreeuwen. Uit het persbericht kan geconcludeerd worden dat president Santokhi op de hoogte was van deze zaak en dus dat die met zijn medeweten en goedkeuring werd uitgevoerd. Eerdere mededelingen in De Nationale Assemblee dat bij de oprichting van New Surfin, dat zou worden ingezet om ‘fresh capital’ binnen te halen, procedurele fouten werden gemaakt kunnen nu gerust als onbetrouwbaar gekwalificeerd worden.

“Wie de makelaar bij deze deal is en minstens 120 miljoen US dollar zou opstrijken is ook nog niet bekend”

Frappant is dat de regering in het persbericht aangeeft dat er nog een achtergrondonderzoek gedaan zou worden naar de geldschieter MAEC 87 SRL uit Italië. Zonder de herkomst te weten van de middelen die beschikbaar gesteld zouden worden door een bouwbedrijf, was echter al getekend en n buitenlandse bankrekeningen geopend. Wie de makelaar bij deze deal is en minstens 120 miljoen US dollar zou opstrijken is ook nog niet bekend.
Voorts rijst de vraag of het Bureau voor de Staatsschuld op de hoogte was dat deze lening zou worden aangegaan. Ook moet nog duidelijk worden of de procureur-generaal geïnformeerd was en haar zegen heeft gegeven zoals zou moeten. Zou bij het effectueren van de deal de staatsschuld niet overschreden worden? Vragen en nogmaals vragen die de regering nog moet beantwoorden.
Volgens juristen, die vaker betrokken zijn bij het opstellen van soortgelijke overeenkomsten, rammelt deze tussen de minister van Financiën en Planning en MAEC 87 SRL aan alle kanten met slordigheden. Was men zo wanhopig in het zoeken naar geld dat men zich niet druk maakte over de herkomst ervan of n andere belangen in het spel? Gerust mag dus de vraag gesteld worden wie de juridische deskundigen zijn die de regering in deze zaken adviseert.
De grote vraag is ook of de samenleving wel ooit op de hoogte gesteld zou worden van alles dat aan het licht is gekomen, als de ontwikkelingen rond de oprichting van New Surfin niet vroegtijdig n uitgelekt. Zou dit een lijk in de kast zijn, die pas te voorschijn zou komen wanneer een andere regering aan de macht zou komen?
Het heeft er alle schijn van dat de regering-Santokhi de duistere praktijken van de regering-Bouterse wat betreft het aangaan van leningen even dunnetjes wilde herhalen, met alle gevolgen van dien voor het land. Daar deze hele kwestie nu steeds meer riekt naar een poging tot grootschalige corruptie zal het Openbaar Ministerie toch wel iets serieuzer ernaar moeten kijken. Dat het verzoek om onderzoek door de fracties van de oppositie in het parlement was ingediend doet niet ter zake. Slechts het belang van het land en de staat telt.