COMMENTAAR: Vernieuwingsbeweging vleugellam

‘BIGI SKIN NO e  wini wan feti’ en ‘leri no e puru don’ zijn twee Surinaamse gezegden met veel diepgang. Ze betekenen dat mensen nog zo sterk of geschoold mogen zijn, maar dat zonder een goede strategie en planning ze niet ver komen. Er zijn (jonge) Surinamers met goede bedoelingen, maar veelal door verkeerde instellingen of handelingen falen ze bij hun poging verandering, verbetering of vernieuwing te brengen in organisaties.
Een goed voorbeeld is de strijd die woedt binnen de Surinaamse Voetbalbond (SVB). Onvrede die bij verenigingen bestaat over de autoritaire houding van bestuursleden van deze grootste sportbond heeft vier maanden geleden geleid tot oprichting van een ‘Vernieuwingsbeweging’. Ze had zelfs een motie van wantrouwen klaar liggen tegen het SVB-bestuur, maar dat koos uiteindelijk eieren voor zijn geld en trad af om gezichtsverlies te voorkomen.
Er zouden nieuwe verkiezingen komen en voorzitter John Krishnadath had zelfs besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Afgesproken was dat uiterlijk eind augustus een nieuw bestuur zou worden gekozen door de algemene ledenvergadering, maar dat is tot nu toe niet gebeurd.
Intussen had zowel het SVB-bestuur als de Vernieuwingsbeweging de Fifa/Concacaf  schriftelijk geïnformeerd over de verwikkelingen, wat ertoe leidde dat de Wereldvoetbalbond  een delegatie naar Suriname stuurde die duidelijk de kant van de SVB koos.

De eerst geroemde strijdvaardigheid, waarbij zelfs was gedreigd met boycot van de nieuwe competitie, lijkt nu plaatsgemaakt te hebben voor een ‘laat maar waaien’-houding

Fifa/Concacaf stelt zich namelijk op het standpunt dat interne conflicten onderling moeten worden opgelost, dus zonder inmenging van anderen, in dit geval de rechter. Verenigingen (van de SVB) zouden zich via een licentieovereenkomst hiertoe hebben verplicht.
De mondiale en regionale overkoepeling schijnt zich hierop te beroepen en heeft als ‘oplossing’ aangedragen dat het SVB-bestuur, hoewel demissionair, eerst de verouderde statuten moet aanpassen en door de overheid laten goedkeuren, voordat er verkiezingen mogen worden uitgeschreven. Dit is een vrijbrief voor het bestuur om gewoon door te ‘regeren’.
De Vernieuwingsbeweging lijkt intussen vleugellam en dus aan kracht in te boeten door gebrek aan ervaring, emotionele handelingen en uitlatingen van sommige van haar leden. Toen ze aan haar missie begon om verandering teweeg te brengen, moest ze een strategie klaar hebben om haar doel te bereiken. Echter, ze heeft zich door de Fifa/Concacaf laten overrulen.
De eerst geroemde strijdvaardigheid, waarbij zelfs was gedreigd met boycot van de nieuwe competitie, lijkt nu plaatsgemaakt te hebben voor een ‘laat maar waaien’-houding. De strategie van ‘hoe gaan wij voor eens en voor altijd afrekenen met het bestuur dat al jaren niet voor vooruitgang kan of wil zorgen voor het Surinaamse voetbal’ is er nu één van ‘laten we toch beginnen te voetballen’.
Topsectieclubs zijn zich aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen. Op social media presenteren sommige van hen nieuwe spelers. Opvallend is dat daartoe clubs behoren, waarvan de leiders of bestuursleden in of dichtbij de Vernieuwingsbeweging zitten. Dat is ook het geval bij de jeugdcompetitie die onlangs van start is gegaan. Een sterk signaal zou zijn geweest niet meewerken aan het beschikbaar stellen van spelers voor de nationale selectie die binnenkort op Curaçao zal deelnemen aan het ABCS-toernooi.