COMMENTAAR: Spitsvondigheden

TWEE WEKEN GELEDEN heeft wat zich nu de Organic Movement noemt een eisenpakket gelanceerd waarin een aantal zaken zijn genoemd waaraan de regering dient te voldoen om gedaan te krijgen dat de op gang gebrachte protestacties worden gestopt. Honderden mensen zijn de afgelopen dagen de straat opgegaan.
Bij uitvoering van minimaal drie van de eisen zijn de leiders van de protestactie bereid om met president Santokhi om de tafel te gaan. Terugdraaiing van de nepotistische benoemingen van de first lady in de bestuursraad bij Staatsolie alsook de benoeming van de jongere broer van vicepresident Brunswijk in meerdere raden van commissarissen van staatsbedrijven en andere overheidsentiteiten staan boven aan de lijst. Het ziet er echter niet naar uit