COMMENTAAR: Ongeloofwaardige Amoksi

MINISTER KENNETH AMOKSI van Justitie en Politie heeft dinsdagavond in De Nationale Assemblee tekst en uitleg gegeven over het zeer omstreden besluit om politieofficieren Raoul Hellings en Sergio Gentle buiten functie te stellen. Het lijkt zeer op een rancunemaatregel omdat het duo zich openlijk tegen hem heeft gekeerd en de functionarissen bovendien het voortouw hebben genomen bij de protestacties van de afgelopen weken.
Echter, Amoksi beweert hoog bij laag dat dat niet het geval is en dat de twee hoofdinspecteurs van het Korps Politie Suriname zich schuldig hebben gemaakt aan gedragingen en handelingen die in strijd zijn met de ambtseed, het Politie Handvest en het Wetboek van Strafrecht. De minister voerde aan dat “het niet nemen van ma