COMMENTAAR: Mofina Beweging

SURINAME HEEFT BEHOEFTE aan beleid dat gericht is op duurzame armoedebestrijding. Volgens een persconferentie van de president begin oktober zou er in dat kader een sterk structureel en integraal sociaal maatschappelijk beleid – op basis van een goed ontwikkeld sociaal vangnet – en een integrale benadering van het sociaal programma plaatsvinden. Daarbij zouden verschillende ministeries betrokken zijn.
Het is 18 november wanneer de president vervolgens een Mofina Beweging installeert. Het doel van deze beweging, die uit vijftien leden bestaat, is kansarmen gelijke kansen te geven. Kennelijk heeft de beweging al enkele sociale projecten met de president besproken en die zullen mogelijk uitgevoerd worden. In ieder geval staat dat de beweging groen licht heeft gekregen voor de uitvoering van enkele sociale projecten voor dit jaar.

Structurele problemen zoals armoedebestrijding kunnen niet duurzaam aangepakt worden met ad-hoc maatregelen

Dit zouden allemaal hele goede ideeën zijn, het niet dat zij uitblinken van vaagheid en onduidelijkheid. En de regering had deze zaken juist wel beloofd door te stellen dat er een goed ontwikkeld sociaal vangnet zou komen. De voorzitter en ondervoorzitter van de Mofina Beweging hebben tijdens een actualiteitenprogramma wel haarfijn uiteengezet wat ze precies zullen doen.
Volgens hen zullen de vijftien leden landelijk huis aan huis gaan om per gezin de situatie in kaart te brengen, planten van groenten te stimuleren en ondernemers een positieve impuls te geven. Ook dat zou supergoed zijn, het niet dat er al ministeries en ambtenaren zijn die een volle dagtaak besteden aan precies deze zelfde zaken.
Op de vraag wat de samenwerking zal zijn met deze organen wordt gezegd dat de beweging deze overheidsinstanties zal raadplegen en dat ze lijsten zal opvragen van sociaal zwakkeren. Ook dat lijkt mooi, maar bij wet is vastgesteld welke instantie gegevens mag opvragen en bijhouden van burgers. Er zijn regels van privacy die hier zeker in acht genomen moeten worden.
Maar het allerbelangrijkste is dat de overheidsdiensten betaald met geld dat op de begroting staat en dus een specifieke bestemming heeft. Het is echter niet duidelijk uit welke pot deze beweging vergoed zal worden. Vijftien mensen, onder wie de voorzitter Frank Todie die zijn eigen bedrijf heeft, zullen niet gratis stad en land doorreizen om per gezin de situaties in kaart te brengen.
Het systeem van werken met presidentiële commissies, werkgroepen, taskforces en nu bewegingen, is niet nieuw. Het is door de regering Bouterse-1 geïntroduceerd. Vaak met als argument dat de ambtelijke molen veel te langzaam draait. President Santokhi schijnt dezelfde mening te hebben, doch hij vergeet dat het ambtelijke bij wet is vastgesteld, in de begroting is opgenomen en uitvoeringsmandaat heeft.
Structurele problemen zoals armoedebestrijding kunnen niet duurzaam aangepakt worden met ad-hoc maatregelen. In het verlengde daarvan lijkt deze zoveelste beweging te gaan verworden tot het zoveelste goed bedoelde, en toch doodgeboren kind. Opeenvolgende regeringen hadden liever kunnen focussen op het vergroten van de uitvoeringscapaciteit van de overheid en het nalaten van politieke benoemingen die het apparaat nog meer verlammen. Maar dat varkentje wilt niemand eens goed wassen.