COMMENTAAR: Krachtig signaal

HET GAAT NIET naar wens in Suriname. En dat heeft niet alleen te maken met wat er maandelijks betaald moet worden met het ontvangen loon. Het heeft ook te maken met een gevoel van onrecht bij de samenleving. Er lijkt aan grootschalige gronduitgifte gedaan te worden, maar de burger lijkt geen prioriteit daarbij. Er is bijna SRD 50 miljoen gestolen en het was niet de regering die de roof doorgaf aan de samenleving. Daarnaast lijken de regeringslieden een luxeleven te leiden terwijl de problemen zich opstapelen.
Gisteren werd met een protestmanifestatie aan de regering een krachtig signaal afgegeven dat grote delen van de samenleving ontevreden zijn met de gang van zaken. Het was niet het eerste protest sinds deze regering aanzit, maar het aantal protesteerders nog niet zo groot geweest. Dat de protesten vreedzaam zijn verlopen is een absoluut pluspunt. Dat kwam door een gezamenlijke inzet van burgers en politie.

Het sociaal programma beter opzetten en efficiënt uitvoeren om de sociaal zwakkeren tegemoet te komen, is geen heruitvinden van het wiel: vele landen zijn ons daarin voorgegaan

President Santokhi heeft als reactie op het protest gezegd dat hij het signaal heeft begrepen en dat hij snapt dat het anders moet. Hij zegt dat het hem ook dwarszit dat het leven zo duur is geworden en dat er zoveel geld van de overheid is ontvreemd. Het zit hem ook dwars dat er baby’s doodgaan omdat er onvoldoende verpleegkundigen zijn om de zorg te bieden die ze nodig hebben. Santokhi heeft daarom zijn buitenlandse verplichtingen afgezegd voor nu, om ‘thuis’ aandacht te besteden aan de problematiek.
Het is een goede stap dat Santokhi ervoor kiest als een vader des vaderlands prioriteit te geven aan het oplossen van de problemen van het land. Aan de andere kant, lijkt het een zoethoudertje om te melden dat hij een nationale dialoog wil over deze zaken, omdat de regering ál haar best doet en ál werkt. Er is geen nationale dialoog nodig om als regering meer transparantie te laten zien, dat is broodnodig om meer vertrouwen te wekken.
Het is een koud kunstje om in plaats van allerlei losse persberichten uit te geven, een persconferentie te houden en duidelijkheid van zaken te geven over brandende zaken. Er is ook geen nationale dialoog nodig om te erkennen dat de regering veel te laat heeft gereageerd op de hulproep van de kinderartsen. Ook het sociaal programma beter opzetten en efficiënt uitvoeren om de sociaal zwakkeren tegemoet te komen, is geen heruitvinden van het wiel: vele landen zijn ons daarin voorgegaan.
De protestmanifestatie van maandag was vooral ook een noodsignaal. Het is een goed teken dat de president te kennen heeft gegeven de hulproep – want dat was het zonder meer – van het volk te hebben gehoord. De volgende stap zou moeten zijn om de leiding van het land de gelegenheid te geven zaken bij te stellen. Verder krachtig protest zou in deze fase niet nodig zijn omdat de gevraagde aandacht ook is gegeven – althans als de president oprecht is. Nu is het tijd om samen aan oplossingen te werken met concrete daden.