COLUMN: Roadmap

ROZENGEUR / Gerold Rozenblad
De studies zijn reeds gedaan en de adviezen liggen er. Nu nog een roadmap om de ontwatering van Groot Paramaribo uit te kunnen voeren. Minister Riad Nurmohamed had er niet simpeler over kunnen zijn. Sedert de kustvlakte te kampen heeft met wateroverlast zijn talloze studies gedaan naar de ontwatering van de binnenstad en omliggende gebieden. En bij een studie hoort doorgaans een advies. Dus of het nou om nieuwe of oude gaat, de studies en adviezen zullen er liggen.
Toch schijnt het probleem alleen maar erger te worden. Nu vraag ik mij af of roadmaps politieke instrumenten zijn, want precies bij het uitvoeren van de plannen schijnt het steeds mis te gaan. Elke regering schijnt een eigen invulling te moeten geven aan wat deskundigen hebben aanbevolen. Of is het dat de deskundigen van mening veranderen naar gelang het zittend bewind? Ik weet het niet. Ondertussen is het ene na het andere grootste plan gesneuveld.

Het nieuwe kanaal zou een oplossing moeten bieden voor deze kardinale ruimtelijke fout, waardoor Noord uit de penarie zou worden gehaald

In de jaren negentig hebben we offers moeten brengen voor een enorm project dat de binnenstad van overtollig water zou moeten ontdoen. Wie oud genoeg is kan zich herinneren dat de totale Jodenbreestraat werd opengegooid om er mansgrote kokers in te plaatsen voor berging en afvoer van water. Vandaag de dag loopt de binnenstad, die door deze kokers wordt doorkruist, nog steeds of misschien nog erger onder water.
Zaten de deskundigen fout? Zij die het kunnen weten, menen dat de pompen die het water zouden moeten afvoeren bij een gemaal naast de Centrale Markt, niet geschikt zouden zijn. Niemand komt op het idee om dan wel de geschikte te kopen en het project eindelijk af te maken. Tijdens het vorige bewind kwam de minister van Openbare Werken op het idee dat westwaarts, ergens bij Kwatta, een groot kanaal moet worden gegraven ter berging en afvoer. Immers het huidig afvoerstelsel zou niet berekend zijn om het water te kunnen afvoeren.
Dezelfde redenering werd gehanteerd voor ook een kanaal ergens op Noord, omdat er toch gebouwd was (en nog flink gebouwd wordt) noordelijk van de Kleinestraat, terwijl die eigenlijk een oude dam is, waarachter zwampgebied en noordelijke berging zouden moeten zijn. Het nieuwe kanaal zou een oplossing moeten bieden voor deze kardinale ruimtelijke fout, waardoor Noord uit de penarie zou worden gehaald. Geen van beide grote kanalen kwamen er.
Het is nog niet bekend waarlangs de roadmap van Nurmohamed ons nu weer zal voeren. Het afmaken en uitvoeren van reeds geprojecteerde ideeën, of een compleet niet-tracé dat “zijn” deskundigen hebben ontdekt, de oude plannen latend voor wat zij zijn. Deskundigheid schijnt een grillig goed te zijn. Waar geen grilligheid in is, is ons niet aflatend enthousiasme om de situatie nog erger te maken door het smijten van plastic in onze kleine afvoer en het dumpen van banden, ijskasten, gasfornuizen en wat meer in onze middelgrote afvoer, ondertussen vloekend naar bewindvoerders voor hun nalaten.
Terwijl ik de roadmap van Nurmohamed niet ken, is het misschien goed op te merken dat in Guyana, waar het probleem hetzelfde is, president Irfaan Ali voor een vernuftige oplossing kiest. De man verklaarde tijdens een inspectietocht enkele dagen terug dat ingenieurs samen met de buurten de oplossingen zullen bewerkstelligen.
Het vernuft zit hem erin dat wij dan zelf geconfronteerd worden met onze bijdrage aan het probleem en meewerken aan de oplossing. Immers, welke map dan ook gebruikt zal worden, het ontwateren van Paramaribo wordt zonder de bevolking verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen, een never ending road.
roziegeur@gmail.com