Column: Betrokkenheid in de sport

Bij de meeste activiteiten die worden ondernomen is het succes afhankelijk van de mate van betrokkenheid van het grotere publiek. Vooral bij teamsport is het onontbeerlijk om voldoende draagvlak te hebben. Een kijkje in de grote wereld laat zien dat betrokkenheid zorgt voor een grotere sportbeleving. Betrokkenheid is echter niet het resultaat van het omzetten van een knop. Veelal kijken we als het gaat om ondersteuning van sporters, naar de overheid en grote bedrijven, maar de directe omgeving is hierin niet te onderschatten. Sporters hebben de ondersteuning nodig van iedereen; de directe omgeving, buurt, school of werk en niet te vergeten de media. Hier te lande zijn bedrijven pas bereid te sponsoren nadat er goede prestaties zijn geleverd, maar vaak is juist een gebrek aan sponsoring de reden voor het uitblijven van die prestaties. Op die manier proberen ze mee te liften op de populariteit van betreffende sporter. De trend in Suriname is dat bedrijven niet bereid zijn om risico’s te nemen. De rede hiervoor is gelegen in onwetendheid over de potentie die er zit in sporters.

In ontwikkelde landen zien we dat ‘kleine’ bedrijven het shirt of andere attributen van relatief onbekende sporters sponsoren. Dit doen ze niet, omdat ze die sporter leuk vinden, maar nadat ze zijn of haar dossier hebben bestudeerd en wel degelijk potentie zien in een samenwerking. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Aan de ene kant moeten sporters die op zoek gaan naar sponsoring, een dossier opmaken waarin zij gedetailleerd aangeven hoe ze de top willen bereiken. Anderzijds moeten bedrijven niet pas na geleverde prestaties bereid zijn te sponsoren, maar op basis van toekomstperspectieven.Voor bedrijven die in zee gaan met veelbelovende sporters is er heel veel te verdienen, echter moeten ze een plan van aanpak hebben om het maximale eruit te halen. Zit niet te wachten op een onbereikbaar ideaal, maar wees innovatief, doe projecten met de sporter en zorg voor een win-win situatie. Investeer in de sporter, zodat die de gestelde doelen kan behalen en zorg voor zichtbaarheid in de directe omgeving van de sporter. Bij een goede aanpak zal het project zich als een olievlek verspreiden en gaat de kassa voor jou rinkelen, ook al is het ultieme doel -vb. wereldkampioenschap-, niet gehaald. Als de sporter zich geschraagd weet door de buurt, heeft dat een positieve invloed op diens inzet. Wanneer de sponsor zichtbaar is in de buurt, ontstaat er bijna een morele verplichting voor de buurtbewoners om de bedrijfsactiviteiten van de sponsor te ondersteunen. Plaatselijke zichtbaarheid creëert een wij-gevoel bij de buurtbewoners, dat zich bij een goede aanpak kan uitbreiden tot andere buurten in het district.

Bedrijven kunnen met de juiste aanpak op termijn dus een groter marktaandeel verwerven en sporters zo makkelijker helpen om betere prestaties neer te zetten. De goede prestaties zorgen er vanzelf voor dat grotere bedrijven aansluiting zullen zoeken. De betrokkenheid begint dus op micro-niveau en breidt zich bij een juist gebruik van marketingmethodes, geleidelijk uit naar landelijk niveau wanneer bedrijven meegroeien met sporters.

Mireille Hoepel