Code Zwart voor het ministerie van Volksgezondheid!

Het desastreuze en rancuneuze beleid van het ministerie van Volksgezondheid is een klap in het gezicht van de hele gezondheidszorg. Het wanbeleid is zichtbaar en het Surinaamse volk staat machteloos toe te kijken hoe ons gezondheidssysteem gebukt gaat onder een regime van ego en machtspolitiek. De minister neemt nimmer verantwoordelijkheid voor zijn beleid en de gevolgen daarvan. Zelfs het volk werd uiteindelijk verantwoordelijk gesteld voor de toename van covid-19 van de afgelopen twee jaren.Vanaf het aantreden van deze regering heeft zij als eerst de ernst van de covid-19 gebagatelliseerd. Cubaanse artsen en zorg hulpverleners zijn na jaren van uitstekende dienst bedankt door de minister. waarna de wijze van aanpak van de corona pandemie en de algemene zorg zodanig politiek negatief werd beïnvloed dat veel gezondheidswerkers de situatie beu zijn en ervoor kiezen om buiten Suriname te gaan werken.Veel gezondheidswerkers en instituten zijn nog steeds niet uitbetaald voor Covid-19 steun en er is zelfs geen geld beschikbaar gesteld voor het garanderen van tenminste de minimale gezondheidszorg, terwijl de inkomsten van de Staat wel zijn toegenomen.    Na twee jaar rancuneus beleid, negeren van visie vanuit ziekenhuizen en het overlaten van de zorg instellingen aan de financiële aanbieders in de zorg is er nog steeds geen toekomst visie gepresenteerd. Er worden door het ministerie alleen maar ad hoc activiteiten uitgevoerd. Er schijnt geen koers te zijn, geen kompas waarop wordt gevaren. Dit brengt het volk alleen maar verwarring en woede toe.Op dit moment lopen patiënten acuut gevaar voor hun leven of het oplopen van verdere schade aan de gezondheid; als gevolg van het tekort aan medicamenten in ziekenhuizen, een tekort aan gezondheidswerkers, de tekorten van medische hulpmiddelen, specialisten, medicijnen in de apotheken, geen geld voor bij betalingen bij specialistisch consult  en lange wachtlijsten voor behandeling of onderzoek.Voor de vele Surinamers die nog zonder BAZO/BZV kaart zitten of die het wel hebben maar toch honderden Surinaamse dollars moeten neertellen voor zorg, is de zorg onbetaalbaar en daardoor niet toegankelijk geworden. De situatie wordt met de dag grimmiger. Bezoek aan de artsen wordt hierdoor veelal uitgesteld met alle gevolgen van dien.De gezondheidszorg in het binnenland lijdt ook hieronder. De uitbetaling aan de Medische Zending laat op zich wachten en het bieden van de zorg in de dorpsgemeenschappen is op dit moment ‘on hold’, geen dienstverlening met alle gevolgen van dien.Vanaf 2021 is de afdeling ‘Neonatale Zorg’ op bedeltoer om de neonatale zorg te redden en heeft meerdere malen aan de bel getrokken bij het Ministerie van Volksgezondheid met betrekking tot salaris aanpassingen en het aantrekken van specialistische zorg, zonder resultaat. Dit heeft ertoe geleid dat in juli 2022, code zwart is afgekondigd door het ziekenhuis, omdat kinderen zijn komen te overlijden vanwege het niet meer volledig beschikbaar zijn van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU).  Een minister die dit doet met het volk, in oorlog is met de hele sector en de samenleving op geen enkele manier beschermt, is ongeschikt voor de functie.De huidige situatie in de gezondheidszorg is zeer bedreigend voor de bevolking van Suriname en laat ook zien dat het regime van Santokhi-Brunswijk de machtspolitiek laat prevaleren boven het belang van een goede gezondheidszorg voor de bevolking. De mensenrechten van de bevolking en van de gezondheidswerkers worden immers serieus bedreigd. Het volk van Suriname heeft nergens meer een plek binnen de gezondheidszorg, er zijn geen oplossingen in zicht en het recht op gezondheidszorg is niet gegarandeerd.Dit is voor mij als volksvertegenwoordiger het toppunt. Na twee jaren desastreus beleid is het duidelijk code zwart voor het Ministerie van Volksgezondheid en daarom dient de Minister te bedanken of door de President te worden vervangen c.q. ontslagen te worden.

Jennifer VreedzaamLid van De Nationale Assemblee