CHof: Kiesregeling in strijd met ‘one person one vote’

Het Constitutioneel Hof (CHof) is van oordeel dat de Kiesregeling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod van artikel 8 van de Grondwet. De Kiesregeling brengt niet tot uitdrukking ‘one person one vote’. De Kiesregeling is in strijd met diverse artikelen van de grondwet en internationale verdragen waar Suriname partij bij is. Dit besluit is zojuist kenbaar gemaakt door voorzitter Gloria Stirling tijdens een openbare zitting.

De ene kiezer moet gelijk zijn aan de ander. Het is belangrijk dat de vaststelling van de kiesgrenzen en de zetelverdeling niet scheef getrokken dienen te worden. Geen enkele groep mag gediscrimineerd worden en het recht van de burgers om hun vertegenwoordigers te kiezen niet uitsluit of op ongerechtvaardigde wijze beperkt. De districtenindeling behoeft nadere evaluatie vindt het CHof.

De advocaat Serena Muntslag-Essed had het CHof gevraagd om de Kiesregeling te toetsen aan de grondwet en diverse verdragen. Bij de toetsing zijn diverse deskundigen, de president van Suriname en politieke partijen gehoord. Dit was nodig om een breed maatschappelijk draagvlak te hebben voor het besluit, legde Stirling uit.

De uitkomst van de verkiezingen beantwoordt niet meer aan de maatschappelijke realiteit. Als gevolg hiervan wordt de zetelverdeling als discriminatoir ervaren.