Centrale Bank en IDB bespreken technische samenwerking

Antonio Goncalves, de officiële IDB-vertegenwoordiger in Suriname, en zijn technisch team onder leiding van Diego Herrera hebben tijdens een werkbezoek aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS) de technische samenwerking tussen de twee instanties besproken. Dit gebeurde op 16 januari. CBvS-governor Maurice Roemer werd vergezeld door de directeuren Harry Dorini en Rakesh Adhin en een drietal afdelingshoofden.
Er werden ideeën uitgewisseld omtrent de initiatieven die de moederbank verder kan ontplooien ter optimalisering van het betalingsverkeer in Suriname. Ook werden ervaringen belicht van landen waar de IDB ook onderzoek heeft gedaan, waaronder Ecuador, Honduras, Brazilië en Colombia. De manier waarop zij hun elektronisch betalingsverwerkingssysteem hebben ontwikkeld, zou voor Suriname een voorbeeld kunnen zijn, aangezien de economieën overeenkomsten vertonen.
De IDB heeft gewezen op het belang van dataverzameling voor het formuleren van concreet beleid ten aanzien van financiële inclusie, welk belang door de CBvS wordt erkend. Er is een stappenplan uitgezet en beide partijen hebben zich gecommitteerd om het traject van onderzoek van het landschap van financiële infrastructuur af te ronden.