CDS en staatsmedia: Effectievere informatieverschaffing

“Om overal en alle lagen van de gemeenschap te bereiken, moet je met alle relevante mensen en instanties werken. De staatsmedia spelen daarin een belangrijke rol”, zegt Marlon Hoogdorp, coördinator van het Interim Managementteam (IMT) bij de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Hij heeft over het verbeteren van de samenwerking met de staatsmedia en een effectievere informatieverschaffing, dinsdag vergaderd met directeuren van diverse staatsmedia.

De directeuren van Stichting Radio Boskopu Suriname, Stichting Radio Omroep Suriname (SRS), de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) en de Algemene Televisie Verzorging (ATV) waren aanwezig bij de bijeenkomst, schrijft de CDS op in een persbericht. Hoogdorp spreekt van collega’s en partners met wie de samenwerking geëvalueerd wordt c.q. gecontinueerd zal worden. Hij wilde van de directeuren onder meer weten wat hun inzichten zijn in het bereiken van een gedegen informatieverschaffing naar de gemeenschap.

Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Hoogdorp zegt dat er wel globale intenties zijn neergezet. Daarnaast zal er ook een plan van aanpak samengesteld worden. Het ligt in de bedoeling dat de partners gebruik zullen maken van elkaars ervaring en expertise. Hoogdorp spreekt van een wederzijde wisselwerking waarin iedereen een rol speelt en de feedback van de gemeenschap ook telt.

STVS-directeur Raoul Abisoina vindt dat er op een meer frequente basis, informatie naar de gemeenschap gebracht moet worden en er eenduidigheid in samenwerking moet zijn. Hij merkt op dat STVS als oudste en grootste televisiestation met een groter bereik, niet erbuiten gelaten kan worden wanneer het gaat om de overheidscommunicatie.

SRS-directeur Earnie Eenig merkt op dat er in de gemeenschap veel meer behoefte is aan informatie vanuit de overheid. Volgens hem is de balans op dit stuk ondergesneeuwd door informatie op social media. Hij denkt dat een samensmelting van ervaring van CDS en de SRS zou moeten leiden tot betere resultaten in die communicatie van de overheid naar verschillende groepen. Volgens Eenig willen mensen betrokken zijn en via de SRS bestaat de mogelijkheid dat mensen interactief erbij horen.

Radio Boskopu wil voornamelijk haar luisterdichtheid vergroten; om dit te bereiken zal ook de overheidsinformatie breder gebracht moeten worden. Directeur Ivan Summerville heeft voorstellen en aanbevelingen gedaan om meer gebruik te maken van content van CDS en de deur is opengelaten opdat CDS ook bij Boskopu terecht kan om de gemeenschap breder te informeren en interactief met haar bezig te zijn. 

ATV-directeur Aruna Duttenhofer-Sardjoe zegt dat haar medium en CDS op dezelfde lijn zitten wanneer het gaat om het overbrengen van de overheidsinformatie. Hoewel er nog geen concrete strategieën over de samenwerking ATV-CDS zijn besproken, hebben partijen wel de basis daartoe gelegd.