CBvS wil jongeren vroeg financieel bewust maken

Tijdens de Global Money Week 2023 heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) na twee jaren weer fysieke activiteiten gepland. Het gaat om de jaarlijkse wereldwijde bewustmakingscampagne met als doel jongeren, al heel vroeg financieel bewust te maken, door te werken aan hun kennisvergroting, vaardigheden, houding en gedrag die nodig zijn om gezonde financiële beslissingen te kunnen nemen. Plan your money, plant your future, is het thema van dit jaar.Het thema richt zich op duurzaamheid en bewustmaking over de gevolgen van individueel financieel gedrag, niet alleen op iemands financiële toekomst maar ook op het milieu en de samenleving, meldt de CBvS. Dit thema moet jongeren aanzetten om toekomstgericht te zijn en een brede kijk te hebben op het milieu en de samenleving in hun financiële beslissingen. Financieel analfabetisme leidt ertoe dat veel jongeren worstelen met grote schulden, wat negatieve gevolgen heeft voor hun ontwikkeling en welzijn. Internationaal zijn verscheidene ministeries alsook centrale banken betrokken, zo ook de CBvS.De Global Money Week 2023 start maandag en zal tot en met 26 maart voortgang hebben. Dit evenement wordt georganiseerd door ‘Organisation for Economic Cooperation and Development, het Internationaal Netwerk voor Financiële Educatie. Deze internationale organisatie streeft naar financiële educatie én inclusie voor alle kinderen en jongeren. Met financiële toegang en financiële educatie kunnen kinderen en jongeren leren om te sparen en op een verantwoordelijke manier met geld om te gaan. Tijdens deze week doen landen op alle continenten mee.De afgelopen twee jaren heeft de CBvS haar Global Money Week activiteiten op een aangepaste manier moeten uitvoeren, vanwege de Covid-19 pandemie. Dit jaar is het weer mogelijk om fysieke activiteiten te ontplooien. Drie scholen van het Voorgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) worden bezocht om financiële educatie activiteiten gericht op sparen, budgetteren en digitale financiële diensten uit te voeren. Deze activiteit dient tevens als start van het project ‘Scholenbezoek VOJ’, dat in de komende maanden van dit jaar zal worden uitgevoerd als onderdeel van de Nationale Financiële Educatie Strategie van de CBvS.

Naast het scholenbezoek voor het VOJ-niveau, heeft de CBvS vanaf maandag ook andere activiteiten, waaronder een opstelwedstrijd voor de leerlingen van de VOJ-scholen en voor de VOS-scholen een competitie, waarbij van de scholieren gevraagd wordt een bedrijfsidee uit te werken tot een ondernemingsplan. Het beste opstel en ondernemingsplan zullen hierbij in aanmerking komen voor een prijs. Met deze twee activiteiten wil de CBvS de lees- en schrijfvaardigheid van onze jongeren verder ontwikkelen en ook het ondernemerschap al op jonge leeftijd stimuleren. Ook de leerlingen van de basisscholen krijgen deze week landelijk financiële educatie, door lesbrieven over geld, budgetteren, ondernemen, digitale financiële diensten en sparen.