CBvS EN MinFin HEBBEN GEFAALD BIJ REÇUFRAUDE

Het systeem en de personen die de betalingen op de Centrale Bank van Suriname (CBvS) beheren, hebben naar onze mening gefaald. In ieder geval kan een moederbank niet storten op een privérekening, dat is onkan. De governor moet als eindverantwoordelijke niet de schuld op het ministerie van Financiën schuiven, want als hij het systeem zo heeft aangetroffen, dan had hij de procedures moeten doorlichten en corrigeren. Het doet ons denken aan Hoefdraad en Van Trikt, die hadden als eindverantwoordelijken ook de procedures moeten kennen. Het is de zoveelste keer dat de Bank faalt in haar controleplicht, want hoewel de aansluitwerkzaamheden ook niet goed zijn gedaan op het ministerie van Financiën, is het de moederbank die overgaat tot betaling, dus zij moet de betalingen controleren en de handtekeningen op authenticiteit. Keerpunt heeft de documenten met de valse handtekeningen onder ogen gehad en ook de bladzijde met gewaarmerkte handtekeningen waarmee de Centrale Bank dient te werken. Hierop is duidelijk te zien, dat de handtekeningen op de reçu’s niet dezelfde zijn.
Als voorbeeld kan aangehaald worden de overmakingsbrief naar governor Maurice Roemer, die verstuurd werd op 25 januari 2022, betreffende de overmaking van een bedrag groot SRD 5.944.005 naar leverancier M.I. Rother. In deze brief is duidelijk waarneembaar dat de handtekening van de directeur van Financiën, D. Parohi, en vooral die van de onderdirecteur van Financiën, S. Khedoe-Bharos, niet overeenkomen met die van de gewaarmerkte bladzijde. Ook de accountant die belast was met het onderzoek heeft bevestigd, dat kan worden vastgesteld dat oneigenlijke betaalopdrachten met vervalste handtekeningen, niet door de daartoe bevoegde kanalen van het ministerie van Financiën en Planning zijn verstrekt ter uitbetaling.
“Het politioneel onderzoek zal een uitspraak moeten doen over de wijze en mate van vervalsingen van documenten en handtekeningen en de kwaliteit daarvan, evenals over de betrokken handlangers”, aldus de accountant. Hij concludeerde dat de desbetreffende vervalste betaalopdrachten en reçu’s, door derden zijn vervaardigd en als ware zij afkomstig van het ministerie, ter betaling zijn aangeboden aan de Centrale Bank. Na indiening van deze valselijk opgemaakte betaalopdrachten, zijn vanuit de bankrekening van het ministerie door de Centrale Bank overmakingen verricht naar eerder genoemde particulieren. Er zijn reeds aanhoudingen verricht in deze zaak. Onder hen zijn een aantal ambtenaren en ook ene Sergio C., die in verband werd gebracht met de aankoop van twee Mercedes Benz voertuigen.  Keerpunt heeft vernomen dat behalve deze ambtenaren en de voormelde persoon, ook bij de Centrale Bank van Suriname, personen behoorlijke steken hebben laten vallen. Naar verluidt, wordt de naam van de stafmedewerker L.N. genoemd. L.N. is belast met de controle van de handtekeningen op betaalopdrachten, maar heeft zijn werkzaamheden zeker niet naar behoren uitgevoerd. Voorts vernemen wij, dat deze zelfde L.N. ook de persoon is die het document had geantidateerd voor de interne lening van ex-governor Robert van Trikt voor de aanschaf van de Range Rover SUV.
The post CBvS EN MinFin HEBBEN GEFAALD BIJ REÇUFRAUDE .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname