Cassatieprocedure in beslag genomen euro’s niet vanzelfsprekend

door Ivan Cairo
PARAMARIBO — “Het instellen van cassatie betekent dat de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam wordt geschorst. Dat brengt met zich mee dat er op dit moment geen uitvoering zal worden gegeven aan de last tot teruggave die het gerechtshof heeft verstrekt. Het geld komt concreet dus nog niet vrij tot de Hoge Raad uitspraak zal hebben gedaan”, legt Aroon Gonesh, advocaat van de Surinaamse banken, uit aan . De cassatieprocedure kan volgens de advocaat ongeveer negen maanden tot een jaar duren.
Het Openbaar Ministerie Nederland (OM) heeft gisteren cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam op 10 januari dat de geconfisqueerde 19,5 miljoen euro aan de bank moet worden teruggegeven.

ADVERTISEMENT

“Het geld komt concreet dus nog niet vrij tot de Hoge Raad uitspraak zal hebben gedaan”

De zending, die door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) werd uitgevoerd voor de Hakrinbank, FinaBank en De Surinaamsche Bank, werd aangehouden op verdenking van witwassen door de handelsbanken. Het geld had als eindbestemming Hongkong waar het giraal zou worden omgezet naar Amerikaanse dollars.
Het is niet vanzelfsprekend dat het daadwerkelijk tot behandeling komt van de cassatie in de zaak over de in april 2018 door Nederland in beslaggenomen geldzending van de CBvS. “Het kan ook zo zijn dat het Openbaar Ministerie op dit moment enkel cassatie heeft ingesteld omdat ze een termijn hebben van veertien dagen na de uitspraak van het hof, maar waarschijnlijk nog niet weten of ze daadwerkelijk ook die cassatieprocedure gaan doorzetten”, zegt de jurist.
Gonesh legt uit dat het weleens voorkomt dat partijen dit doen om voor zichzelf wat meer tijd te scheppen om uitspraken “grondiger te bestuderen” teneinde vervolgstappen te bepalen. “Dat is een mogelijkheid, maar ik zeg niet dat dat de reden is”, aldus de advocaat.
Schadeclaim
Nadat het OM de geldzending in beslag had genomen, diende de CBvS namens de handelsbanken een klaagschrift in. In de verschillende gerechtelijke procedures die daarna volgden was de uitspraak uiteindelijk in het voordeel van de klagers.
Echter, het OM legt zich niet neer bij het meest recente oordeel en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Deze zal de zaak niet inhoudelijk behandelen maar slechts onderzoeken of de juiste justitiële procedures zijn gevolgd vanaf de aanhouding van de geldzending tot en met de behandeling van de verschillende rechtszaken.
De aanhouding van deze geldzending heeft geleid tot een ernstige ontwrichting van Surinames betalingsverkeer met als één van de uitwassen de stijging van de wisselkoers van de Amerikaanse dollar.
Na de jongste uitspraak waarin werd beslist dat het geld moet worden terug gegeven, gingen er in diverse kringen stemmen op om een schadeclaim tegen Nederland in te stellen. Financiënminister Stanley Raghoebarsing is daar geen voorstander van. Hij is van oordeel dat er niet een zodanige sfeer moet worden gecreëerd die zou kunnen leiden tot rancuneuze maatregelen van Nederland tegen Suriname.