Caricom-voorzitter: ‘Regio staat voor grote uitdagingen’

Tijdens de High-Level Discussion van de Atlantic Council’s Caribbean Initiative op dinsdag 20 september in New York, heeft president Chandrikapersad Santokhi de keynote remarks gehouden in de hoedanigheid van Caricom-voorzitter. Het thema van de discussie was: ‘Reinvigorating US-Caribbean Cooperation to Address the Energy and the Climate Crises’.
Tijdens zijn toespraak ging Santokhi in op de visie van de regio voor de komende maanden, waarbij er vooral aandacht besteed zal worden aan de dringende uitdagingen. “De uitdagingen zijn zeer impactvol vanwege de kwetsbaarheid van de regio.” In dit geval ging het over de specifieke uitdagingen op het gebied van energie en de klimaatcrisis. Dit zijn ook zaken die vorige week besproken zijn door een vertegenwoordiging van de Caricom met de Amerikaanse vicepresident.
De president sprak namens de Caricom, zijn dankbaarheid uit voor het feit dat de Atlantic Council’s Caribbean Initiative ondersteunt in het op de voorgrond brengen en houden van deze kwesties bij Amerikaanse beleidsmakers en andere invloedrijke personen. “Behalve dat we de speciale aandacht verwelkomen, zien we dit ook als een perfecte gelegenheid voor het verbeteren van de inter- en intraregionale samenwerking. De klimaat-, energie-, en voedselcrises zullen deze verbeterde samenwerking nodig hebben. Vooral de kwetsbare kleine eilanden en laagliggende kustgebieden.”
De president deed een beroep op de council en andere strategische vrienden van het Caribisch gebied: “Laat het verzoek voor urgente actie van de regio hoog blijven staan op de strategische politiek-diplomatieke agenda.”
The post Caricom-voorzitter: ‘Regio staat voor grote uitdagingen’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname