Caricom roept op tot actieplan voor voedselzekerheid en klimaatactie

door Ivan Cairo
PARAMARIBO — Caricom heeft tijdens de G20-top in Bali, Indonesië, opgeroepen voor een actieplan ten aanzien van voedsel- en energiezekerheid, landbouwinnovatie en klimaatactie. De oproep werd gelanceerd door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis), die Caricom-voorzitter president Chandrikapersad Santokhi op deze conferentie vertegenwoordigt.
Santokhi bleef thuis wegens de ontstane situatie in het land als gevolg van de protestacties vorige week van de Surinaamse Politiebond en de Vereniging Rechtspositie Militairen.
De minister voerde aan dat voedsel- en energiezekerheid de kern vormen van de samenlevingen en economieën. Ook waterzekerheid hoort in dit rijtje thuis, meent de bewindsman die een waarschuwing liet horen. “Voedsel mag geen luxeartikel worden en er moet alles aan worden gedaan om te voorkomen dat voedselzekerheidsuitdagingen aanleiding geven tot toekomstige conflicten of slagvelden, aangezien het aantal vruchtbare landbouwgronden afneemt, mede door klimaatverandering,” zei hij.
Voedselzekerheid
Ramdin merkte op dat volgens het rapport over de toestand van voedsel- en voedingszekerheid in 2021, 40 procent van de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te maken had met voedselonzekerheid. Dit was 10 procent meer dan voor de rest van de wereld. Dit wordt nog verergerd door de stijgende inflatie in het hele halfrond, de tekorten aan kunstmest en de inefficiënte distributie en de voortdurende stijging van de rentevoeten. Deze bieden volgens Ramdin geen enkele vorm van troost aan potentiële investeerders in de sector.
“Dit is niet duurzaam en daarom is het van cruciaal belang dat alle landen en de internationale financiële instituten zich ertoe verbinden een specifiek wereldwijd actieplan te ontwikkelen om herstel en groei op het gebied van voedselzekerheid, klimaat, landbouwinnovatie en duurzame productiviteitsgroei te beheren en te stimuleren,” stelde de minister.
Hij voegde eraan toe dat al deze thema’s en beleidsterreinen met elkaar verbonden zijn. “Daarom zullen geïsoleerde oplossingen nooit volstaan; er moet een meer geïntegreerd, doeltreffend en alomvattend mechanisme voor technische en financiële bijstand worden aangenomen,” zei hij.
Ramdin gaf verder aan dat Caricom een alomvattend antwoord en stappenplan heeft ontwikkeld om de uitdagingen aan te gaan en de landbouwsector in de regio te laten groeien. Voornoemd plan is erop gericht de voedselimportrekening van de regio met 25 procent te verminderen tegen het jaar 2025.

“We verwachten ook dat de energieproducenten in Caricom niet anders behandeld zullen worden dan de huidige energieproducenten.
Albert Ramdin
Energiezekerheid
Met betrekking tot energiezekerheid tracht de Caricom-energieagenda de vier dimensies van energiezekerheid aan te pakken, om ervoor te zorgen dat energiediensten: beschikbaar, betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam zijn voor de bevolking. Het standpunt van het regionaal blok is, aldus de bewindsman, om inheemse energiebronnen te optimaliseren om de duurzame ontwikkeling van de regio te stimuleren, met een weloverwogen mix van traditionele en hernieuwbare energiebronnen.
Hij merkte verder op dat de regio niet immuun is voor internationale economische en politieke ontwikkelingen. De geopolitiek van energie die vraag en aanbod beïnvloedt, ondermijnt een post-pandemisch economisch herstel en creëert meer armoede over de hele wereld door stijgende grondstoffenprijzen, stijgende inflatie, hogere toeleveringsketenkosten, verergerd door de hoge schuldenlast in veel van de lidstaten. De regio zet zich in voor de transformatie naar koolstofvrije economieën.
De financiering van de energietransitie blijft een cruciaal punt voor de lidstaten, stelde minister Ramdin. Er is behoefte aan innovatieve financieringsmechanismen die passend, betaalbaar en toegankelijk zijn voor de kleine energiemarkten in de Caricom, zoals het Fonds voor veerkracht in het Caribisch gebied. “We verwachten ook dat de energieproducenten in Caricom niet anders behandeld zullen worden dan de huidige energieproducenten. Dat zou niet alleen oneerlijk en onrechtvaardig zijn, maar ook de verheffing van deze opkomende economieën in de weg staan,’ stelt de minister.