Caribische landen krijgen 28 miljoen USD om voedselzekerheid te vergroten

De Caribische landen zullen 28 miljoen US-dollar van de Verenigde Staten krijgen om de voedselproductie in de regio te verhogen. Dit kondigde de Guyanese president Irfaan Ali aan, na een ontmoeting met de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris in Washington. Hiermee wil men invulling geven aan het besluit van de Caricom om in het jaar 2025, 25 procent minder voedsel te importeren. Volgens president Ali zullen de fondsen onmiddellijk beschikbaar zijn voor korte termijnactiviteiten om de toename van de regionale voedselproductie en de verbetering van de landbouw in de regio te ondersteunen. Guyana is verantwoordelijk voor het voorzitten van de subcommissie voedselzekerheid en landbouw van de Verenigde Staten-Caricom-Dominicaanse Republiek. President Ali, het leidende regeringshoofd voor landbouw in het Caricom Quasi-kabinet, maakt deel uit van een delegatie van de leiders van de subcommissie Energie, Landbouw en Financiën. De delegatie had een ontmoeting met de Ameri-kaanse vicepresident Harris en de president van de Dominicaanse Republiek, Luis Abinader, om de voortgang sinds de oprichting van de comités te evalueren en de toekomstige strategie uit te stippelen.
Ali merkte op dat een belangrijk gebied dat wordt aangepakt om de voedselproductie in de regio te verhogen, de intraregionale handelsbelemmeringen zijn.
‘’We zijn overeengekomen om de interregionale handelsbelemmeringen en die met de VS aan te pakken. We zijn overeengekomen dat we een gemeenschappelijke agenda zullen hebben waarin we een gemeenschappelijk certificeringsprogramma zullen steunen, een sanitair- en fytosanitair-programma, dat ervoor zal zorgen dat we allemaal op hetzelfde speelveld opereren en dat de handelsbelemmeringen worden weggenomen. Transport en logistiek is een ander belangrijk onderwerp dat werd besproken‘’, aldus Ali.
Hij verklaarde ook dat klimaatverandering, klimaatbestendigheid en duurzame landbouw, de betrokkenheid van vrouwen en jongeren bij de landbouw, financiering en oogstverzekeringen allemaal belangrijke aspecten waren van het landbouw- en voedselzekerheidsplan dat werd besproken.
De Guyanese president merkte ook op dat hij – zelfs met de toezegging voor financiering door de Amerikaanse regering – een voorstel heeft ingediend om 25 miljoen dollar extra beschikbaar te stellen voor vrouwen en jongeren in de landbouw en duurzame technologie in de landbouwsector.
‘’Ik heb een voorstel gedaan om nog eens 25 miljoen dollar beschikbaar te stellen via subsidies en goedkope leningen voor vrouwen en jongeren in de landbouw, vooral voor projecten die te maken hebben met duurzaamheid, technologie en hulpbronnen zoals hydrocultuur. Dit zijn projecten die zorgen voor veerkracht in het voedselproductiesysteem en jongeren en vrouwen aanmoedigen om mee te doen.‘’
 
The post Caribische landen krijgen 28 miljoen USD om voedselzekerheid te vergroten .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname