Capaciteitsversterking en curriculumontwikkeling bij Sportzaken

De noodzaak voor curriculumontwikkeling voor sport is aanwezig. Dit was de rode draad van het betoog dat minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) op 8 juli hield tijdens de vergadering van de Raad van Ministers (RvM). De bewindsvrouw hield de raad voor dat het ministerie zich als doel heeft gesteld om de capaciteit van de belanghebbenden binnen de sport te verhogen.
Vanuit het onderdirectoraat Onderzoek, Informatie en Kadervorming, is er een standaard trainingspakket ontwikkeld voor sportinstructeurs en sportadministrateurs. Dit pakket gaat dienen voor de professionele aanpak van de sportontwikkeling, waardoor het onderdirectoraat interne en externe stakeholders kan voorzien van onder andere (kader) trainingen en cursussen.
Ook heeft de minister reeds op 30 juni 2022 in de RvM, de goedkeuring gevraagd voor het project ‘Capaciteitsversterking Sportleider’. Het directoraat Sportzaken zal door middel van verschillende opleidingen en trainingen het personeel van de verschillende afdelingen landelijk op sport en recreatie niveau verder bekwamen. De doelstelling van het project, zoals de bewindsvrouw dit uitlegde, is personeelsleden die per beschikking in de functie van sportleider zijn aangetrokken op te leiden en te bekwamen voor hun taak als sportleider.
Vicepresident Ronnie Brunswijk, zelf een fervent sportman, staat achter de verzoeken van de minister. Hij kon zich net als de gehele raad terugvinden hierin. Voor beide projecten werd goedkeuring gegeven, meldt het Directoraat Volkscommunicatie. In totaal is er een bedrag van ruim SRD 422.000 uitgetrokken voor deze projecten.
The post Capaciteitsversterking en curriculumontwikkeling bij Sportzaken .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname