Cambiohouders: ‘Grote vraag naar dollars doet koers stijgen’

Cambiohouders die niet bij naam genoemd wensten te worden verklaarden in gesprek met een lokaal medium, dat de stijging van de dollarkoers te maken heeft met het tekort dat momenteel heerst op de markt. Volgens hen is de vraag drastisch gestegen. “Kijk maar naar de Sol, die momenteel een behoorlijk bedrag nodig heeft om aan haar betalingseisen te kunnen voldoen, maar het ook niet kan krijgen”, aldus één van de cambiohouders. De cambiohouders ontkenden dat zij de koers kunstmatig omhoog stuwen.  Zij vertelden dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) momenteel een kasreserve van bijkans een miljard heeft. Echter heeft de regering zelf geen geld en kunnen handelaren dus nergens terecht voor de aanschaf van dollars. “Ze moeten naar de dollars op zoek gaan. De mensen die hun dollars ter beschikking stellen, willen een zo hoog mogelijke koers ervoor”, aldus de cambiohouder. Volgens hen verdient de overheid slechts dollars aan bedrijven zoals Staatsolie, de houtexport, rijstexport en de goud multinationals. Echter lopen zij grote bedragen aan US-dollars mis aan de grote groep porknokkers. “Deze groep draagt geen belasting af en daar loopt de overheid grote bedragen mis, die wel zouden kunnen helpen de situatie te stabiliseren”, aldus een cambiohouder. Naar verwachting zal met de uitbetaling van de vakantiegelden de koers verder stijgen.
The post Cambiohouders: ‘Grote vraag naar dollars doet koers stijgen’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname