C-47 wil resoluut optreden tegen corruptie

De corruptie lijkt een structureel karakter te hebben aangenomen in ons geliefd land, en blijkt in principe niet aan een specifieke regering verbonden te zijn, zegt de vakcentrale C-47 in een brief aan president Chan Santokhi. “Ons land lijkt hierdoor te zijn verworden tot een “stelende samenleving”,iets waar een klein deel voor verantwoordelijk is, maar de gehele samenleving de naam draagt en ook nog de tol daarvoor moet betalen.”De vakcentrale eist een resoluut optreden tegen corruptie van de president. Zij wijst erop dat het een na het ander corruptieschandaal zich aandient, terwijl nog tal van corruptieschandalen in onderzoek zijn waaronder het HPSG waterstofproject, Carifesta en Naschoolse opvang. “Alsof dat niet voldoende is, is er een aantal gevallen die nog niet in behandeling zijn bij het O.M. maar waarvan onderzoek dringend vereist is, zoals bijvoorbeeld de perikelen rond het Sabaku project.”Deze en andere gebeurtenissen in onze samenleving waarbij hoge regeringsfunctionarissen en parlementariers betrokken zijn, leiden heden ten dage tot een enorme terugval van  ethische normen en waarden, waar C-47 zich grote zorgen over maakt. In het schrijven zegt de vakcentrale dat haar het gevoel bekruipt dat nieuwe corruptie-gevallen helemaal niet of niet hard worden aangepakt. C-17 eist van de regering dat dit gevoel wordt weggemaakt door het nemen van concrete maatregelen.   “De huidige z.g. financiën/centrale bank case steekt de vakcentrale des te meer, omdat bij C-47 een groot aantal werknemers uit bedrijven en instellingen is aangesloten die directe financiële ondersteuning van de overheid nodig hebben, maar dit moeten ontberen.” De vakcenrale wijst ook op de precaire financiele situatie van grote delen van de bevolking. “Het kan dus nimmer worden getolereerd dat onverlaten gewoon ‘de staatskas binnen wandelen’ en er vandoor gaan met ruim SRD. 40 miljoen.”C-47 eist dat niet alleen deze zaak grond en terstond wordt onderzocht en betrokkenen allen gestraft worden, maar ook dat alle gestolen gelden terug vloeien naar de staatskas. “Uw regering is dat verplicht tegenover de gehele samenleving, maar niet in het minst als bijdrage aan het herstel van ons exponentieel verlaagde waarden en normen stelsel waar in het bijzonder onze jongeren zich aan moeten optrekken.”