C-47 wil binnen 2 weken terugdraaien EBS-verhogingen

De vakcentrale C-47 wil dat binnen twee weken de verhoogde energietarieven van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) aan te houden of terug te draaien. In een brief aan president Chan Santokhi vraagt voorzitter Robby Berenstein dat de eerder gemaakte afspraak over een kosten efficiëntere energietarief na te komen. Wanneer het ultimatum van twee weken is verlopen, zal geen enkele vorm van actie uitgesloten worden. De hoop wordt daarom uitgesproken om tegemoet te komen aan de gestelde eis.
In een brief van 5 augustus zijn drie besluiten van de Assemblee van de Arbeid meegedeeld aan de regering. Naar aanleiding van dat schrijven is er een onderhoud geweest met de minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking. Er is een onderbouwing van de besluiten gegeven. “Het belangrijkste besluit is het terugdraaien van de energietarieven waarvan de eerste verhoging van 15% reeds is ingegaan en de tweede verhoging van 10% per 1 september ingaat”, beklemtoont Berenstein.

“Heer president, wij wensen u eraan te herinneren dat met de sociale partners is afgesproken om het rapport van Ernst en Young, waarin is opgenomen het traject om een kosten efficiënter tarief vast te stellen, eerst uit te voeren en daarna te komen tot een eventuele aanpassing van de energietarieven. Wat wij merken is dat men is afgestapt van deze afspraak zonder daarover met voornoemde partners terug te koppelen. Ook tijdens de presentatie van de heer K. Eckhorst is aangegeven dat een efficiëntere berekening van de energietarieven ook een aanbeveling is van het Inter Monetair Fonds, het IMF”, staat in de brief.

“Excellentie, wij gaan ervan uit dat u als geen ander weet hoe de sociaal maatschappelijke omstandigheden van het grootste deel van de Surinaamse samenleving verslechterd is. De koers is letterlijk op hol geslagen en de prijzen van goederen stijgen dagelijks. Het verhogen van de energietarieven zal wederom een verhoging met zich meebrengen, omdat het door de handel gewoon wordt doorberekend in de prijzen.  Als organisatie die midden in de samenleving staat en ook nog opkomt voor de belangen van de werkende klasse, heeft C-47 geen andere keus dan te kiezen voor de werkers”, voert de vakbondsleider aan.