C-47 accepteert nieuwe verhoging EBS-tarieven niet

De vakcentrale C-47 heeft onlangs een ultimatum aan de regering gesteld voor het terugdraaien/aanhouden van de nieuwe verhoging van de energietarieven. C-47 heeft gisteren een persconferentie gehouden om het ultimatum dat zij aan de regering heeft gesteld, te verduidelijken.
De voorzitter van C-47, Robby Berenstein, en het bestuurslid Dyanand Dwarka, beroepen zich op het rapport van Ernst & Young dat door het EBS-crisisteam is gevalideerd. In het rapport wordt uiteengezet wat er mis is bij de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) en hoe het staatsbedrijf gezond, sterk en winstgevend gemaakt kan worden. Volgens Berenstein en Dwarka, kiest de overheid tegen de afspraken met het maatschappelijk middenveld in, ervoor om toch de tarieven verder te verhogen.
Berenstein benadrukte dat unaniem met de regering was afgesproken, dat pas als het rapport wordt uitgevoerd, men tot een eventuele verhoging van energietarieven zou overgaan. Hij stelde dat sinds de eerste verhogingen zijn doorgevoerd, er met moeite overeenstemmingen zijn bereikt tussen arbeiders en werkgevers over loonaanpassingen. Volgens Berenstein vliegen de prijzen nog steeds de pan uit. “En nu moeten we weer om de tafel. Deze verhoging kunnen we absoluut niet accepteren, want het is een booster voor verdere prijsverhogingen”, aldus Berenstein. Beiden stellen dat de nieuwe energieverhogingen niet nodig zijn en benadrukken, dat de EBS eerst gezond gemaakt moet worden. “Want anders is het dweilen met de kraan open. Je voert die tarieven door, maar de ongezonde situatie blijft. Je krijgt dan verhoging op verhoging, als je de verspilling niet aanpakt en de verhogingen doorvoert”, aldus Berenstein. Volgens Dwarka wordt er al jaren aan de regering duidelijk gemaakt, dat de EBS beter moet gaan functioneren. Hij benadrukte dat de samenleving al geruime tijd op de hoogte is van de enorme verspilling van middelen, materieel en capaciteit, inefficiëntie en corruptie in het bedrijf. Dwarka stelde dat de eerste verhogingen en het afbouwen van subsidie, noodzakelijk waren om het bedrijf gezond te maken. “Maar het schijnt dat sommige situaties ongewijzigd zijn gebleven, zoals het rapport van Ernst & Young, die het bedrijf heeft doorgelicht en de resultaten heeft vastgelegd in haar rapport”, aldus Dwarka.
The post C-47 accepteert nieuwe verhoging EBS-tarieven niet .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname