Buurtmanagers van Uitvlugt zetten kemphanen plat

De buurtmanagers van het politiebureau Uitvlugt, de majoors van politie Reginald Nibte en Rudi Tevreden, hebben op 19 januari bij een vechtpartij door hun kordaat optreden erger kunnen voorkomen. Het betrof een vechtpartij tussen enkele leerlingen van de H.G. Sylvesterschool aan de Franchepanestraat en enkele leerlingen van vermoedelijk omliggende scholen.
Naar aanleiding van het voornoemde gebeuren hebben de buurtmanagers van Uitvlugt met ondersteuning van de politie van Jeugdzaken en de overige buurtmanagers van Commewijne en Nieuwe Haven, na bekomen informatie van de buurtmanager van Zorg en Hoop, de agent van politie 1e klasse Chivaro Grot, gisteren, een onopvallende surveillance op touw gezet. Volgens die informatie zouden enkele jongens van de ’24 gang’ enkele leerlingen van de Christus Koningschool te lijf gaan.
Tijdens die onopvallende surveillance werden door de politieambtenaren voor de St. Paschalisschool enkele jongens staande gehouden, die de aanwezige leerlingen molesteerden. Bij deze jongens werden aangetroffen en in beslag genomen scherpe voorwerpen en een ziplock zakje met vermoedelijk ‘Yami’.
Deze jongens die tot de gang behoren, werden vervolgens overgebracht naar het politiebureau Nieuwe Haven. Vermeldenswaard is dat één van de gangleden al maanden voor een gepleegd strafbaar feit werd opgespoord door de afdeling Jeugdzaken.
Hij werd direct aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar de afdeling Jeugdzaken.