Buurtmanagers Uitvlugt en Surveillanceteam Duisburglaan in actie

De buurtmanagers van het ressort Uitvlugt R. Tevreden en R. Nibte, beiden Majoor van politie, kregen in de morgen van maandag 23 januari een melding dat er aan de Ramsoedhweg in het ressort een concentratie van leerlingen van de omliggende scholen (Natin, Havo en STS 2) zich ter plaatse bevonden.

De buurtmanagers bijgestaan door leden van het surveillanceteam Duisburglaan troffen tijdens controle leerlingen aan die bezig waren met overtollig alcohol gebruik, hazardspelen alsook drugs gebruik. Bij het zien van de politie lukte het enkelen om via een vluchtroute de plaats onopgemerkt te verlaten. De wetsdienaren troffen daarbij ook enkele bromfietsen aan waarvan er geen bescheiden getoond konden worden. Deze bromfietsen werden door een sleepbedrijf weggesleept naar de berging en zullen worden afgestaan aan de rechtmatige eigenaren, wanneer zij de bescheiden kunnen overleggen.

De politie doet wederom een beroep op de schoolleiding om andere maatregelen te treffen wanneer scholieren vrije lesuren hebben, aangezien het gebleken is dat zij van de vrije lesuren gebruik maken en ertoe overgaan tot het plegen van strafbare handelingen.Ook de ouders en of verzorgers worden gevraagd om tot hun kroost te blijven praten en hen te wijzen op de gevaren die er allemaal zijn of waarmee zij geconfronteerd kunnen worden.

Buurtmanagers Uitvlugt en Surveillanceteam Duisburglaan in actie Korps Politie Suriname.